Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Vidgad värld i Karlshamn
Rebeckasystrar stödjer Önskeambulansen

Önskeambulansen beskrevs så här i en artikel i Aftonbladet 7 september 2013: Med ett jäklar anamma hjälper de svårt sjuka människor att uppfylla sina – ibland sista – drömmar, som att se havet, att gifta sig – eller att få dö hemma, omgiven av familjen.

7000 kronor som stöd för annorlunda resor

21 januari 2014 genomförde Rebeckalogen nr 53 Alice Tegnér i Karlshamn ett av sina sammanträden. Då var företrädare för den ideella föreningen Önskeambulansen i Karlshamn på plats för att ta emot logens gåva på 7000 kronor. De insamlade medlen går till drivmedel, försäkringar och fordonsskatt.

Berättelse om medmänskliga insatser

Samtidigt fick logens medlemmar en intressant och gripande redogörelse för hur Önskeambulansen förbättrar livskvaliteten för svårt sjuka och funktionshindrade människor genom att erbjuda transport och stöd efter den enskildes behov. Det kan handla om att göra en utflykt eller en resa till något önskat resmål.
      Önskeambulansen och dess drivande entusiaster är tillgängliga för människor som "faller mellan stolarna" och tar vid när den offentliga sjukvården inte kan hjälpa till.
      Åtta aktiva personer, som brinner för detta ändamål, driver verksamheten ideellt, bredvid sina heltidsjobb. Alla kunder åker gratis men får inte inneha färdtjänst eller riksfärdtjänst.

Christina Nilsson och Lennart Eriksson från den ideella föreningen Önskeambulansen mottog den penninggåva som samlats in bland logens medlemmar - och den lokala tidningen Commersen var på plats för att göra reportage.