Fortsatt stöd till ukrainska folket
Fortsatt stöd till ukraniska folket

Över en miljon kronor under 2023.

Ytterligare humanitärt stöd


Text: Under år 2023 har insamlade medel som överförts till Odd Fellow i Polen OF4UKR för stöd till ukrainska folket uppgått till 1 116 285 kronor. Till vårt Bg 5971-3297 har det kommit 125 bidrag från 99 olika bidragsgivare fördelat på 44 brödraloger, 25 Rebeckaloger, 4 brödraläger, 5 Rebeckaläger och 21 enskilda medlemmar.

Till detta kommer 250 000 kronor från Odd Fellow Ordens Humanitära Fond som beslutades i januari 2023.

Så totalt under 2023 har Odd Fellow i Sverige lämnat bidrag med 1 366 285 kronor.