Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

110-årsjubilerande loge hjälper barn
100 000 kronor till barn som har det svårt

När Malmö-logen nr 34 Caritas firade sitt 110-årsjubileum senhösten 2014 hade bröderna tagit ett djupt tag i plånböckerna. Resultatet blev två gåvor på sammanlagt etthundratusen kronor som gjorts möjlig genom en egen insamling av 50 000 kronor - en summa som sedan förstärkts genom att Storlogen bidrog med lika mycket ur Humanitära fonden.

Många gäster från olika länder och städer

En högtidlig jubileumsloge hade arrangerats och 115 gäster deltog. Från logens två danska vänloger infann sig ett tjugotal bröder. Brödralogerna i distriktet samt de två rebeckalogerna i Malmö var också representerade.

Två donationer på vardera 50 000 kronor utdelades.

Den ena till ”Stiftelsen Henrik Superman” som bildades på initiativ av nära vänner till familjen Ekelund cirka två år efter det att deras cancersjuke sjuårige son Henrik ryckts bort ifrån vår värld. Tanken med verksamheten är att bygga ett kapital som förmår att ge avkastning varje år till de som på ett eller annat sätt drabbas av barncancer. Läs mer här.
      Den andra donationen gick till ”Bryggan Malmö” - en organisation som är till för barn och ungdomar som har en mamma, pappa eller annan familjemedlem i fängelse, i häkte eller inom frivården. Bryggan arbetar utifrån ett barnperspektiv, vilket betyder att barnets behov och rättigheter alltid sätts främst.

Efter att jubileumslogen avslutats fördes representanter från mottagarna in i Ordenssalen för att högtidligen erhålla sina donationsbevis.

Företrädare för Stiftelsen Henrik Superman med sitt gåvobevis. Mannen i mitten, han som håller i det, är Christer Ekelund - pappa till sonen Henrik, som avled i cancer.

Glada företrädare för Bryggan Malmö; Annelie Björkhagen, vice ordf i Bryggan Skåne med sitt gåvobevis. Längst till höger logens dåvarande Övermästare Richard Hultemark med den minnesgåva Bryggan Malmö överlämnade som tack; en tavla i konsttryck designad av Håkan Ranelid, längst till vänster, Kaplan i logen.

Bilden i sidtoppen: Två glada Caritas-bröder - nöjda med det högtidliga 110-årsjubileet; Övermästare Richard Hultemark och Ceremonimästare Robert Uhlmann.