Stöd till prostatacancerforskning
175 000 kronor som gåva från logerna i Stockholm.

Onsdagen 22 november 2017 samlades styrelsen för Odd Fellow Ordens ÖM- & ExÖM-förening för Stockholmsdistrikten, samt bröder som genom sin Loge skänkt betydande summor, hos Eva-Louise Erlandsson-Slorach, ordförande i Stockholms Kommunfullmäktige, i Stockholms Stadshus.

Ståtlig inramning av en ståtlig gåva

Vid denna ceremoni överlämnades ytterligare 175 000 kronor till forskningsteamet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, under ledning av överläkare doktor Ove Gustafsson och en av doktoranderna, doktor Per-Olov Lundgren.
      Genom att vi hade möjligheten att utdela stipendiet i denna anrika miljö fick överlämnandet en värdig ”guldram”.

Symbolisk check

På uppdrag av ÖM- & ExÖM;s styrelse, överlämnade Eva-Louise Erlandsson-Slorach, symboliskt en uppförstorad check på beloppet och ÖM- & ExÖM:s ordförande Syster Maud Magnusson överlämnade blommor. Alla närvarande gratulerade forskningsteamet med en gemensam skål.


     

Som tack för att vi fick hålla denna ceremoni i Stadshuset överlämna Syster Ordförande en Odd-Björn och förklarade vad den innebär.

Totalt nästan en och en halv miljon

I och med detta överlämnande har ÖM- & ExÖM-föreningen totalt kunnat bidra med 1 375 000 kronor - pengar som i första hand kom från Logen 164 Jakob Borgmästare i Södertälje med 500 000 kronor de första åren. Därefter har belopp donerats från Loger vid Jubileer, testamenten och privata inbetalningar.
      Vid denna ceremoni bidrog 125-årsjubilerande Logen B4 John Ericsson med en stor summa och även Logen B13 Gustaf Wasa hade lämnat ett större belopp.

Vi vill passa på att framföra ett stort och varmt tack till alla Loger, enskilda Systrar och Bröder över hela landet som möjliggjort detta betydelsefulla forskningsstipendium.

Syster Maud Magnusson
Logen R110 Solrosen           
Ordförande i ÖM- & ExÖM-föreningen/Stockholmsdistrikten

Broder Lennart Stockblad
Logen B13 Gustaf Wasa
ExOrdf. i ÖM- & ExÖM-föreningen
Arrangör av stipendieceremonin