Hjälp till nödställda
Odd Fellow Orden fostrar till medmänsklighet

Alla världens medlemmar inom den oberoende Odd Fellow Orden lovar då de invigs i vår världsomspännande gemenskap, att alltid sträva mot att bli bättre medmänniskor. Det är ett omfattande arbetsfält, men var och en av oss har i våra edsvurna löften förbundit oss att göra det bästa vi kan för att hjälpa dem som har det svårt - både i världen och i vår absoluta närhet.

Det börjar med den enskilda människan

Många undrar vad medlemmarna i Odd Fellow Orden egentligen sysslar med. Den frågan är inte lätt att besvara i några korta ord, men den går att kondensera ner till en enda kort sammangattning: vi ska lära oss att bli bättre medmänniskor. När vi gör det lär vi oss också att se när någon behöver hjälp - och träna oss till att ha lätt för att räcka ut en hjälpande hand.

Vi har ett månghundraårigt arv

När våra föregångare, dem vi i vackrare ord brukar kalla "våra fäder", någon gång under 1700-talet formade Odd Fellow Ordens grundsatser talade de om att besöka de sjuka, hjälpa de nödställda, begrava de döda och uppfostra de föräldralösa. För oss nutidsmänniskor med alla de trygghetsfunktioner vi har i vår samtid, är det kanske svårt att förstå hur livet och tillvaron såg ut för dessa "fäder". Vi har så lätt att ta allt fför givet; barnomsorg, sjuk- och hälsovård, sociala skyddsnät, försäkringar, skolor, äldreomsorg och så vidare. För fyrahundra år sedan fanns inget av detta – om man inte sökte sig till organisationer där medlemmarna lovade varandra hjälp.

Det är lätt att inte se bristerna

Vi som lever i välordnade samhällssystem av modell 2000 är kanske lite bortskämda. Vi är så vana vid att aldrig själva behöva ta ansvar för det som våra förfäder tvingades till under 1700-talet. Vi glömmer lätt att vår tids "skyddsnät" tyvärr  är både grovmaskigt och delvis trasigt. Det som är stort, viktigt och lagstiftat sköter samhället åt oss. Ofta på ett bra sätt. Men det som gäller det lilla, det ytterst vardagliga och det riktigt individnära fungerar inte alltid som det borde. Det är där Odd Fellow Ordens medlemmar tar vid; med personligt engagemang, utan krav på ens ett tack, utan att tänka på oss själva för varje minut och varje krona. Det har vi ju lovat - och det gör oss mer lyhörda och benägna att se och agera när någon har det svårt.

Alltid från oss själva

Det som särskilt kännetecknar våra systrars och bröders insatser för sina medmänniskor - både i den absoluta närheten och ute i världen - är att vi inte ber utomstående om hjälp för att hjälpa. Ingen har någonsin sett någon av Ordens medlemmar stå med insamlingsbössa ute i staden.
      Nej, vi gör våra insamlingar till välgörande ändamål intern i våra led. Oavsett vilket behov vi än ska bidra till så är det endast under våra möten och i våra egna hem vi funderar och agerar i välgörande riktningar. Vid varje sammanträde i våra loger, läger, föreningar och seniorklubbar sker det alltid en eller flera insamlingar. Ibland är målen mycket tydliga. Vid andra tillfällen samlas pengar och erbjudna arbetstimmar till olika fonder, projekt eller kommande externa aktiviteter.

Listan kan göras lång

Både den svenska ordensledning som kallas Svenska Storlogen och många av de lokala institutionerna, har fonder med tydlig samt långsiktig planering och klara syften, men utöver det sker insamling av gåvor ofta helt spontant. Det kan vara då någon stor katastrof har förorsakat svåra lidanden. Då genomförs blixtsnabba insamlingar som ofta ger imponerande resultat. Sådana exempel är tsunamikatastrofen i Thailand julen 2004, tyfonkatastrofen på Filippinerna i december 2013 och många andra omvälvande händelser. I Thailand uppförde Odd Fellow Orden ett barnhem i Muang Mai. Det stod klart redan en månad efter katastrofen.

I samband med orkankatastrofen i Filippinerna startade vårt insamlingsarbete omedelbart. Efter bara några dagar beslutades om utbetalning av 100 000 kronor och redan en månad efter den dödsbringande orkanens framfart hade vi totalt, i några olika omgångar, skickat nästan 1,2 miljoner svenska kronor till våra lokala systrar och bröder inom Orden. Med undantag för 100 000 kronor, som togs ur den centrala Humanitära fonden, hade den resterande dryga miljonen samlats in bland systrar och bröder runt om i Sveriges 289 lokala verksamheter. Vi lever alltså upp till våra löften.

Mer än 7 miljoner kronor under 2012

Odd Fellow Orden i Sverige har aldrig varit särskilt benägen att sammanställa de totala omfattningarna av vår samlade välgörenhet. Vi har nöjt oss med att vi alltid gjort vårt bästa. Men 2013 bröt vi den gamla traditionen och gjorde en omfattande sammanställning av alla de penninggåvor som delats ut under 2012.
      Det visade sig att de sammanlagda gåvorna under ett enda år var långt mer än 7 miljoner svenska kronor. Därtill ska vi även lägga de många tusen timmar som Ordens systrar och bröder årligen ägnar åt att hjälpa ensamma och behövande gamla, barn och nödlidande med olika insatser; till exempel att gå till äldrevården och prata med ensamma gamla, göra veckovisa utflykter med rullstolsburna, hjälpa till med utdelning av mat och kläder till hemlösa med mera. Listan kan göras mycket lång. Det finns mer att läsa under rubriken det här gör vi.