Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

110 000 kronor från Helsingborgsloge
110-årsfirande gav "tusen kronor per år"

Odd Fellow Orden gjorde det igen. Nu i Helsingborg där Logen Nr 32 Fraternitas beslutat att högtidlighålla sin 110-årsdag med att bland annat skänka penninggåvor, totalt 110.000:-, till olika behjärtansvärda projekt.

Tydliga förutsättningar

Bröderna i Logen Nr 32 Fraternitas hade haft följande kriterier för sitt urvalet av gåvomottagare:

  • valet skulle vara väl förankrat bland Logens medlemmar
  • de skulle ligga helt i linje med Ordens värdegrunder
  • mottagarna skulle vara granskade av Svensk Insamlingskontroll, och/eller
  • vara välkända lokala organisationer

Så här blev resultatet

Insamlingen lyckades perfekt och sju organisationer fick motta sina gåvor:

Hemlösas Hus i Helsingborg: 10.000 kronor från Logen och 10.000 kronor från Humanitära Fonden (Storlogen).
En ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningens ändamål är att arbeta för att förhindra hemlöshet i Helsingborg och att ge de hemlösa en bättre livskvalitet. Föreningen förvaltar och driver lokaler för hemlösa på Västra Sandgatan i Helsingborg.

RIA - Hela människan i Helsingborg: 10.000 kronor.
Verksamheten bygger på övertygelsen att varje människa har inneboende resurser till förändring av sitt liv och ansvar för sina beslut att förändra även om det ser omöjligt ut. Föreningen har lokaler på Karl Krooks gata 54 i Helsingborg där man bl a bedriver caféverksamhet för hemlösa.
Hela Människans öppna verksamhet vänder sig till människor som på grund av missbruk, hemlöshet, kriminalitet eller brist på fungerande nätverk befinner sig i socialt utsatt livssituation. Logen har ett väl fungerande samarbete med RIA

Diabetesfonden: 10.000 kronor.
Diabetes är en av Sveriges och världens mest utbredda folksjukdom som orsakar mycket lidande, försämrar livskvalité och förkortar liv för de drabbade. Fondens syfte är att eliminera orsakerna till diabetes och konsekvenserna av sjukdomen.
Diabetesfondens ändamål är att främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande diabetes och att verka för utbildning av personal inom de olika vårdsektorerna avseende diabetes.

Fonden mot Prostatacancer: 10.000 kronor.
Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. Insamlade medel går till forskningsfinansiering, opinionsbildning och kunskapsspridning. Sedan Cancerfonden grundades 1951 har närmare 8 miljarder kronor delats ut till svensk cancerforskning. Varje år finansieras cirka 450 forskningsprojekt. Prostatacancer är sannolikt den sjukdom, som är mest förkommande i en Brödraloge.

Barncancerfonden: 10.000 kronor.
Barncancer är den vanligaste dödsorsaken hos barn mellan 1 och 14 år. Varje år drabbas ca 300 familjer av det ofattbara; ett barn får en cancerdiagnos. I Sverige insjuknar ungefär ett barn om dagen i någon form av cancer. Olika typer av cancer förekommer i olika åldrar. Vissa cancertyper drabbar små barn medan andra typer drabbar äldre barn och tonåringar. När ett barn drabbas av cancer är det inte bara en individ som drabbas utan en hel familj. Föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar får i ett slag en förändrad livssituation.
      Barncancerfondens främsta uppgift är att finansiera forskning och utbildning inom barncancerområdet. Den moderna barncancerforskningen binder ihop grundforskning med klinisk forskning för att använda forskningsresultaten i behandling så snart det är möjligt.

Stiftelsen Odd Fellow-logen nr 32 Fraternitas:  50.000 kronor
För att säkerställa framtida möjligheter till yttre välgörenhet är det av yttersta vikt att vår egen Stiftelse har finansiell kraft. Vi avsätter därför ytterligare medel från Logen i samband med vårt 110 års jubileum.