Barnhem i Thailand
Odd Fellow Orden räddar barn i Thailand

När tsunamivågen drabbade Thailand förlorade tiotusentals människor sina liv. Många var föräldrar till små barn.

Svenska Odd Fellow Orden tog snabbt initiativ

När den stora katastrofen inträffade julen 2004 och den efterföljande tsunamin drabbade Sydostasien på sitt förödande sätt, tog den svenska ledningen för Odd Fellow Orden ett initiativ som gjorde att ordensmedlemmarna på kort tid samlade in mer än 1,5 miljoner kronor. Pengarna skulle gå till att starta ett barnhem i Muang Mai, Phuket, Thailand. Barnhemmet skulle ta hand om en del av de barn som mist sina föräldrar under tsunamin.

Byggstart efter ett par veckor

7.000 kvm mark ställdes till förfogande, och bygget av barnhemmet påbörjades redan i början av januari 2005, endast några veckor efter katastrofen. Finansieringen ordnades till en början genom privata tillgångar. En Thai-Svensk stiftelse med såväl thailändare som svenskar i styrelsen bildades och högtidlig invigning av Barnhemmet kunde ske i mitten av februari.
      Under första året investerades ca 5 miljoner kronor i byggnader och inventarier. Av dessa svarade Odd Fellow Orden för 1,2 miljoner.

Flera finansiärer och sponsorer

2008 beslutades att barnhemmet i Muang Mai skulle vara ett av de långsiktiga humanitära biståndsprojekt som Orden ska satsa på under kommande Storlogeperiod , fyra år framåt. Man uppmanade loger, läger och enskilda medlemmar att sända in frivilliga bidrag till barnhemmets konton.
Uppmaningen till loger, läger och enskilda medlemmar att sända in frivilliga bidrag ligger fast även under åren framöver.
      Barnhemmet drivs idag av Barnhem Thai-Swedish Foundation. Inkomsterna består enbart av donationer. 2011 kom 30% från Odd Fellow Orden medan Happy Child Foundation, den andra stora hjälporganisationen,  svarade för 30%.  40% kom från olika andra givare.

Barnen ska få leva med anhöriga

Vid barnhemmet finns ständigt 20-35 barn i åldrarna 3 till 18 år. Barnhemmets personal arbetar efter teorin, att man inte skall skilja barnen från sina närmaste anhöriga, om dessa är i livet. Detta innebär att det även bor en del vuxna på barnhemmet, i avvaktan på att man lyckats lösa situationen för barnets familj.

Gör som en folkkär artist; Stöd barnhemmet!

Fem ungdomar från Karlskoga vandrar 90 mil för Barnhemmet i Muang Mai

Mer fakta om barnhemmet finns här