Odd Fellow i Sverige
    Hundratals år i mänsklighetens tjänst

    I alla tider och hos alla folk har det alltid funnits ideella sammanslutningar för högre ställda mål. Ur dessa traditioner växte vårt Ordenssällskap fram. Alltsedan de första historiska dokumenten från mitten av 1700-talet har Odd Fellow Orden spritt sig över världen och finns nu representerad i de flesta världsdelar. Antalet medlemmar i Sverige är cirka 32 000 och i hela världen cirka 256 000.

    Hitta Odd Fellow nära dig

    Inom Odd Fellow Orden finns 290 broder- och systerloger, med sammanlagt nära 32 000 medlemmar, spridda över hela landet. Här kan du hitta de som finns närmast dig.

    Hitta Odd Fellow