Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Systrar i Strömstad hjälper sjuka barn
30 000 kronor till Ronald McDonald Hus

För åtta år sedan föddes lilla Ester. Hennes hjärta hade bara en kammare. Efter många
operationer beslöt läkarna att Ester skulle få ett nytt hjärta. Ingreppet gjordes på
Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg. Ester var då två år gammal. Operationen gick
bra och Ester är idag en sprallig liten flicka, som älskar att rida.

Anhörigas närvaro betyder mycket.

Förr räknades anhöriga som en belastning inom vården. Idag vet man bättre. Det är av avgörande betydelse för tillfrisknandet att barnen känner sig trygga i den främmande och ibland skrämmande sjukhusmiljön, ju svårare ingrepp desto viktigare är det.
      För att familjer skall kunna hålla ihop och fungera så normalt som det bara går under den långa konvalescenstiden, finns det på vissa ställen möjlighet till boende i sjukhusets närhet; i det här fallet Ronald McDonald Hus i Göteborg. Här kan familjen vara privat, stänga dörren om sig, laga mat, läsa läxor, leka och försöka få vardagen att fungera så ”normalt” som möjligt i en i övrigt pressad situation. Det finns 356 Ronald McDonald Hus runt om i världen, varav fem ligger i Sverige. Verksamheten i Sverige bygger på ideell basis.

Ville Odd Fellow Orden vara med?

I april 2014 fick Odd Fellow-logerna i vårt distrikt en förfrågan från Odd Fellows Barnfond; ville vi skänka ett bidrag till en utbyggnad av Ronald McDonald Hus i Göteborg?
      Esters mormor, Eivor Karlsson och gammelfarmor, Karin Karlsson, är medlemmar i Rebeckaloge Nr 114 Mareld i Strömstad. Eftersom Esters familj under långa perioder bott på Ronald McDonald Hus i Göteborg, bjöd vi in Esters mamma, Angela Simonsson, till logen. Hon visade bilder och berättade på ett mycket gripande och informativt sätt om Ester och om familjens vistelse i huset.
      Vi tvekade inte om vilket ändamål för välgörenhet vi skulle ha för år 2015. Genom interna lotterier och enskilda gåvor samlade vi in 30 000 kr.

Tisdagen 26 april var det dags att skänka vår gåva.


Från vänster: Övermästare Åsa Karlsson, verksamhetschef Anna-Karin Norrman, Angela Simonsson, Karin Karlsson och Eivor Karlsson

En symbolisk check

Vi överlämnade en symbolisk check på 30 000 kr till verksamhetschefen för Ronald McDonald Hus i Göteborg; Anna-Karin Norrman. Hon berättade för oss om verksamheten och nämnde att människor är mycket givmilda och att många företag sponsrar, t. ex. med förbrukningsartiklar. Naturligtvis var hon mycket glad och uttryckte stor tacksamhet över gåvan, samtidigt som hon förklarade att hon har världens mest inspirerande arbete. Vi är övertygade om att vårt
bidrag kommer i rätta händer.

(Publicerat 2016-05-11)