Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Odd Fellow stödjer Unga Station
Odd Fellow hjälper hemlösa flickor

Unga Station är en verksamhet inom Stockholms Stadsmission. Den riktar sig till barn och ungdomar samt deras familjer och nätverk. I den öppna tjejverksamheten har flickorna gemensamt att de förlorat tron på vuxenvärlden. Samtalsmottagningen arbetar bland annat med unga personer som blivit utkastade av sina familjer och lever i hemlöshet.

Det startade 2010

Under våren 2010 tog Logen Nr 100 Wilhelm Laurentz kontakt med Stockholms Stadsmission för att undersöka på vilket sätt logen skulle kunna samarbeta med Stadsmissionen.
      Direktor Marita Markovits besökte logen och höll ett inspirerande föredrag under hösten 2010. Detta följdes upp av bröderna och ledde till beslut om att logen skulle samla in pengar för att stödja Stockholms Stadsmissions verksamhet Unga Station och särskilt deras öppna tjejverksamhet och samtalsmottagning.

Insamlingen skulle ske vid fyra tillfällen under två år. Den fjärde insamlingen görs i maj 2013.

Detta korresponderar direkt med ett av Odd Fellows budord: Uppfostra de föräldralösa. På Unga Station får besökarna uppleva trygghet och värme, samt få hjälp med samtalsstöd, kontakter med sociala myndigheter, hjälp att lära sig att ta hand om sin egen ekonomi och eget boende m m. Ytterst får de hjälp med att återvinna tilltron till vuxna människor igen!

Praktiskt närhet. Viktig kunskap.

Logens bärande idé med detta välgörenhetsprojekt har varit att kunna stödja en verksamhet, som rent geografiskt ligger nära, samt att ge logemedlemmar ökad kunskap om unga människors situation i vår huvudstad.

Medarbetare från Unga Station har besökt logen och berättat både om det arbete de bedriver tillsammans med flickorna, samt vikten av brödernas insamlade medel. Unga Station lever helt på bidrag från organisationer och enskilda.

I december 2012 arrangerades ett studiebesök på Unga Station då ett antal av logens bröder fick möjlighet att på plats öka sin kunskap om vårt samhälle och Unga Stations verksamhet. Ytterligare ett studiebesök ska genomföras under våren.

Hittills har de första tre av totalt fyra insamlingar givit cirka 36 000 kronor från bröderna. Logen har dessutom bidragit med ytterligare 7 500 kronor. Mycket talar för en slutlig sammanlagd gåva på mer än 50 000 kronor

Satsningen ska utvärderas under maj 2013. Därefter kommer bröderna att ta förnyad ställning till logens kommande välgörenhetssatsningar.

Bröder från logen besöker Unga Station. Här tillsammans med Stadsmissionens personal.

Unga Station är Stockholms Stadsmissions hus för barn och unga. Vi arbetar på barnets och den ungas uppdrag och värnar om tid och relation i det goda mötet.
Alla våra verksamheter är frivilliga och vi arbetar med att skapa möjlighet till förtroendefulla relationer i en trygg och utvecklande miljö. Det kostar ingenting att komma hit och vi för inga journaler.