Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Det började med en ansökan
Odd Fellow Orden i Luleå stödjer BRIS

Våren 1971 upprördes hela Sverige av att treåriga Maria misshandlades till döds av sin styvfar. Marias mamma hade under flera år bevittnat misshandeln men inte ingripit. Familjen var känd hos sociala myndigheten där de fick ekonomisk hjälp, men ingen vuxen hade träffat Maria. Grannarna försökte anmäla till Barnavårdsnämnden, men ville inte uppge sina namn av rädsla för repressalier och den anonyma anmälan togs inte emot.

Journalisten Berit Hedeby och barnboksförfattaren/tv-producenten Gunnel Linde arrangerade då en utställning, Barnmisshandel i Sverige, på Kulturhuset i Stockholm med bilder på misshandlade barn för att väcka allmänhetens intresse. Namnlistor lades ut för att få människor att vara med och starta en förening som skulle beivra barnmisshandel. Många visade sig villiga att arbeta mot barnmisshandel. Barnens Rätt I Samhället, BRIS, bildades den 1 september, som följd av tragedin.

Målet för BRIS verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Detta sker med FN:s konvention om barnets rättigheter som riktmärke *. BRIS ska särskilt bistå utsatta barn och unga, liksom upprätthålla möjligheter för denna målgrupp att föra en dialog med vuxna. Utöver stödverksamheten för barn och unga ger BRIS även stöd och råd till vuxna om frågor som berör barn.

I Odd Fellowrörelsens ledord uppmanas logerna bland annat att arbeta för att ta hand om de sjuka och uppfostra de föräldralösa. En ansökan från BRIS satte fokus på BRIS verksamhet och därifrån var steget inte långt för Odd Fellows loger, Nr 33 Nicolaus Bothniensis och Nr 161 Bottenviken i Luleå tillsammans med Lägret Nr 9 Botnia, att skänka 10 000 kr till BRIS verksamhet.

Vid en träff i Luleå den 8 januari samlades representanter för Odd Fellow för att dela ut det skänkta beloppet till BRIS genom regionchef Region Nord, Annchristin Gustavsson.  Odd Fellow Orden representerades av för Logen Nr 33 Nicolaus Bothniensis, Lennart Marnéus, Bengt Rehnström och Stig Svanberg, för Logen Nr 161 Bottenviken av Jan Eriksson och för Lägret Nr 9 Bothnia av Staffan Olevik.

Text o foto:
Staffan Lindqvist  
Logen Nr 33 Nicolaus Bothniensis

*) Det är okänt för de flesta, men det sägs att när Eleanore Roosewelt, hustru till den dåvarande amerikanske presidenten, fick uppdraget att skriva det som skulle bli FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna så kopierade hon den text som hon tidigare hade skrivit för inriktningen av Odd Fellow Ordens kvinnlig gren, Rebecka, där hon var medlem. Det var alltså Odd Fellow's förklaring för Rebeckasystrarna som även blev ett styrdokument för FN.