Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

90 000 från B87
Odd Fellow Logen Nr 87 stöder cancerforskning

Miljögifter och prostatacancer – finns det ett samband, och hur ser resultaten ut vid kurativt syftande strålbehandling?

Odd Fellow Logen Nr 87 Örebrohuus har beslutat att stödja ett projekt som forskar om prostatacancer med 90 000 kronor i samband med att Logen firar sitt 90-årsjubiuleum.

Lennart Hardell, professor och överläkare vid USÖ, samt Bert van Bavel, professor, MTM, Institutionen för naturvetenskap vid Örebro Universitet kommer att tillsammans med överläkare Bengt Johansson vid USÖ genomföra studien under 2012.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. År 2010 insjuknade totalt 9697 män i Sverige vilket utgjorde 33 % av all manlig cancer.
Forskningen inriktar sig på att analysera resultaten av kurativt syftande strålbehandling av prostatacancer vid onkologiska kliniken under åren 1998-2010. Totalt rör det sig om cirka 400 patienter som fått extern strålbehandling, 500 patienter med kombinerad extern behandling och brachyterapi och 200 patienter med enbart brachyterapi. (Brachyterapi innebär att strålkällan förs in i prostata).

Man kommer även att studera om vissa långlivade industrikemikalier reglerade av Stockholm konvention kan öka risken.

Undersökningen av kurativt syftande strålbehandling förväntas ge ökad kunskap om behandlingsresultatet. Detta ger i framtiden möjlighet till förbättrad målinriktad terapi. Forskning om miljöfaktorers betydelse för uppkomsten av prostatacancer är nog så viktig med tanke på att prostatacancer är en folksjukdom.