Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Göteborgare stödjer älskat barnhem
210 000 kronor till 100-årsjubilar

En solig majdag för hundra år sedan invigdes Ågrenska konvalescenthemmet på Lilla Amundön strax söder om Göteborg. Konvalescenthemmet blev verklighet tack vare generösa donationer av Louise och Axel Ågren. På dagen hundra år senare, den 26 maj 2014, firades jubiléet i närvaro av H.M. Drottning Silvia. Födelsedagsgåvan på 210 000 kronor från Odd Fellow Orden överlämnades av en delegation systrar och bröder under ledning av Stig Tauson.

Bilden i sidtoppen: Axel H Ågren (f.ö. en av stiftarna till Logen B 9 Gustaf II Adolf) personifierades på ett slående sätt av Ågrenska donationsfondens ordförande Carl-Hugo Schéle, som tillika är barnbarn till grundaren. Foto: Magnus Gotander

Förutsättningarna för en lyckad födelsedagsfest kunde inte vara bättre.

När jag tillsammans med en karavan av festklädda människor vandrar den trädskuggade skönt slingrande vägen ut på Lilla Amundön, blir känslan av bardom och sommarlov väldigt närvarande. Sommaren visar sitt vackraste leende denna majdag. Det är inte svårt att föreställa sig den pirrande förväntansfulla känsla alla de barn och ungdomar, under de senaste hundra åren måste ha känt när de färdats på samma stigar. Här ligger sommarparadiset med frisk luft, sol och salta bad, som ett nödvändigt och efterlängtat avbrott från en tillvaro som inte alltid befinner sig på livets solsida.


Odd Fellows representation vid jubiléet. Stående bak fr.v: ÖM Hans Gunnarsson B39 Manhem, SL Medlem Tommy Gudmundsson B39 Manhem, SL Medlem Ulf Eixmann B18 Axel Oxelstierna, SL Medlem Lars Kjellgren B9 Gustaf II Adolf, Ex ÖM Pelle Bratell Logen B 9 Gustaf II Adolf, Stefan Olinder B39 Manhem, StRepr Håkan Jerdén B39 Manhem, b.bitr.ExSSekr. Lars Bode B 39 Manhem. Stående fram: ÖM Margareta Öhlin R41 Margareta Hvitfeldt & ÖM Anna-Lena Bode R3 Elisabeth. Sittande: Stig Tauson B39 Manhem. Foto: Bengt Samuelsson B114 Göteborg.

Barnen för hundra år sedan

Barn har alltid tillhört den svaga gruppen i samhället. I början av förra seklet var situationen svår för många. Sjukdomar som TBC, Engelska sjukan och diabetes, skördade många liv. För många familjer var resurserna knappa och även om man lyckades få läkarvård så återkom barnen till sanitärt undermåliga hemmiljöer efteråt. Behovet av konvalescenthem, där barnen kunde vistas med bra miljö och omvårdnad, var mycket stort.

Louise och Axel Ågren

Axel Ågren var sedan tidigare engagerad i Göteborgs Barnsjukhus och när han tillsammans med hustrun Louise fick egna barn med början 1905, donerades en stor summa pengar varje gång. Dessa var öronmärkta för ett konvalescenthem kopplat till Barnsjukhuset. År 1911 fanns hela 47.000 kronor donerat och Lilla Amundön kunde inköpas och bebyggas. När byggnationerna var färdiga och allt var på plats invigdes ”Ågrenska”, som det allmänt kallades, den 26:e maj 1914. Här kunde nu barnen, från mindre bemedlade familjer, återhämta sig efter sin sjukdom i hälsosam miljö med sol, salta bad och god mathållning.

Nya tider – ny inriktning

Numera är diagnoserna och behoven annorlunda. Sedan nystarten 1989 har Ågrenska blivit navet i det nationella kompentenscentrat för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar och sällsynta diagnoser. Under Socialstyrelsen och en referensgrupp med bl.a. ett antal universitetssjukhus samlar Ågrenska och Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser (NFSD) en kunskapsbank med information om sällsynta diagnoser.

Det sällsynta blir vanligt på Ågrenska

Vid vår guidade rundvandring på anläggningen visas exempel på alla de aktiviteter som ordnas i Ågrenskas regi. Under några korttidsveckor får barn och ungdomar med funktionsnedsättningar prova på aktiviteter utan att begränsningar. På Ågrenska ser man till individens möjligheter. Här kan den rullstolsburne bada i havet med hjälp av en specialbyggd rullstol eller segla i anpassade jollar. Ungdomar med ADHD får, tillsammans med en motorklubb, lära sig bilkörningens möjligheter och begränsningar genom att köra folkrace. Den senare aktiviteten stöds och uppskattas mycket av polisen, som ser en vinst i lägre framtida olycksstatistik för denna ungdomsgrupp.


Rundvandringen på anläggningen bjöd på intressant information i vacker natur.
Foto: Bengt Samuelsson

Det är lätt att känna förtvivlan och uppgivenhet inför sjukdomar och funktionsnedsättningar som man tycks vara ensam om i världen. För många drabbade och anhöriga är det då en befrielse att få komma till familjeveckorna på Ågrenska och träffa andra i samma situation. Plötslig är man inte längre ensam. Hit kommer experter som föreläser. Här finns engagerad personal som vet vad det handlar om. Här möts man, både drabbade och anhöriga, utbyter erfarenheter och umgås. Många återkommer regelbundet och när man så småningom reser hem är det med en ny styrka i kropp och själ.

Donationer är fortsatt viktiga

Även om mycket av den dagliga verksamheten bedrivs med hjälp av gemensamma samhällsmedel, måste det till donationer för att föra utvecklingen framåt. Ett exempel på detta fanns med under firandet denna dag. Madeleine Olsson Eriksson, ordförande för Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur, lämnade över en donation på 50 miljoner kronor och en modell på det nya ”Stenhuset” som skall byggas på Ågrenska och vara ett centrum för forskningen och kunskapen runt sällsynta diagnoser.
Sedan många år tillbaka har Odd Fellow stöttat olika projekt på Ågrenska och kommer förhoppningsvis att vara med även i framtiden på olika sätt.


H.M. Drottningen får tillfälle att hälsa på broder Stig Tauson.
Foto: Bengt Samuelsson

När Drottningen lämnat festen och jag tillsammans med övriga gäster vandrar mot den lilla bron till fastlandet känns det som om jag varit med om något stort och viktigt. Inte så mycket för mig som person, utan mer för kommande generationer. Med äkta omtanke om våra medmänniskor blir världen en bättre plats i framtiden. Jag kommer på mig själv med att nynna på ”Idas sommarvisa”, som Elin så innerligt framförde från scenen alldeles nyss. Sommardagen är bländande vacker och ännu ett hägrande sommarlov ligger runt hörnet. Vi får hoppas att många generationer framåt får glädjas av Ågrenskas ljuvliga natur och helgjutna engagemang.

Bengt Samuelsson
Logen 114 Göteborg

(Publicerat 2014-08-10)

 

Bidragsgivare till gåvan
på 210 000 kronor:

R3 Elisabeth
R41 Margareta Hvitfeldt
R79 Teresa
B9 Gustaf II Adolf
B18 Axel Oxelstierna
B39 Manhem
B50 Hemdall
B69 Lennart Torstenson
B114 Göteborg
B118 Göta Lejon
B127 Kvarnbyn
B136 Vinga Fyr
B171 Infinitas
BL4 Gothia

R = Rebeckaloger och -läger
B = BrödRAloger och -läger