Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Linköpingsbröder hjälper ungdomar
25 000 till hjälp åt ungdomar på glid

Odd Fellow-logen nr 91 Stångebro, en av fyra brödraloger i Linköping, högtidlighöll sin 90-årsdag den 14 november 2012. Bröderna hade under ett drygt år samlat medel till en jubileumsgåva.

Logen överskred det mål som satts upp och med stor glädje kunde man konstatera att det insamlade beloppet hade vuxit till hela 25 000 kronor.

Efter utvärdering av några tänkbara mottagare beslutade logens medlemmar att skänka sin jubileumsgåva till den ganska nystartade verksamheten Unga KRIS i Linköping.
      Många unga människor mår inte bra i dag. De känner sig på väg ut från samhället och dess gemenskap. Missbruk och kontakter med kriminella nätverk är inte ovanligt. Vi Odd Fellows har en mycket viktig uppgift i att hjälpa dessa ungdomar, framför allt för deras egen skull.

Med lokaler, aktiviteter och engagemang hjälper Unga KRIS framgångsrikt många unga människor att komma på rätt väg. Tack vare Logen Nr 91 Stångebro växer nu möjligheterna i Linköping.

Logens övermästare Lars Gunnarsson tillsammans med Maria Moraes och Robin Hallberg från Unga KRIS – som just har mottagit jubileumsgåvan på 25 000 kronor