Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Medmänsklighet i Bollnäs
Allt handlar inte om pengar

Odd Fellow Orden ägnar mycket kraft åt att hjälpa människor som har det svårt. Oftast gör våra medlemmar insamlingar av pengar som sedan skänks till behövande. Men det finns andra sätt att visa medmänsklighet; som att ägna tid åt att hjälpa. Det gör Odd Fellow-bröderna i Bollnäs.

Workshop ledde till bra beslut

Bröderna i Logen nr162 Ohnbacken finns i Bollnäs. Under 2013 genomfördes en s k workshop där alla bröder med stor delaktighet angav sina önskemål kring uppgifter av utåtriktad hjälpande karaktär. Många bröderna kunde tänka sig att stödja kommunens äldreboende och integrationsverksamhet. Båda dessa verksamheter ryms ju under Ordens ledord VÄNSKAP och KÄRLEK.

Under två somrar har nu logens bröder erbjudit gäster på ett äldreboende att med deras stöd komma ut i friska luften. Ett initiativ har varit låta de äldre få fiska vid i närliggande sjö. Detta genomförs i samarbete med Bollnäs fiskeklubb och är nu en veckoaktivitet en förmiddag i veckan under sommaren. Detta har varit mycket uppskattat av äldreboendets personal och av anhöriga till de som kunde följa med ut i friska luften. Logen har nu ett gott samarbete med äldreboendets personal som inte själva kan avsätta tid till denna verksamhet.

Så här säger en av de bröder som deltagit i fiskeaktiviteterna:
"Vi bröder känner stor tillfredsställelse över att göra en insats på frivillighetens väg. Att sitta i en rullstol vid hög ålder och dra upp ett par firrar visade sig vara mycket uppskattat. Det fanns några som gjorde det för första gången i sitt långa liv."

Språkkunskap - ett viktigt led i integrationen

Logens medlemmar har även tagit ett nytt initiativ i kommunens integration av invandrare och även här ordensbröderna med enkla medel kunnat hjälpa till. Bollnäs Röda korskrets har ett fungerande språkcafé där det visade sig att man var i behov av ytterligare frivillig hjälp. Odd Fellow-logen nr 162 Ohnbacken har nu en fungerande INTEGRATIONSGRUPP som består av ca tio bröder. Därtill har bröder från Logen nr 96 Balder anslutit sig.
      Varje tisdag är språkcafét öppet 17-19. Elever från SFI och Komvux har märkt att övning i att tala det svenska språket kan utvecklas genom att besöka  språkcaféet.

Läsning tillsammans:
"Det är skiftande livsöden man får ta del av och stor tacksamhet strömmar emot oss frivilliga."

Det ges också möjlighet att gå in och fungera som stödfamilj för de nyanlända flyktingarna.

"Ett exempel på livsöde jag kan nämna är en familj från Afghanistan som tvingades fly ur landet då kvinnan uttalat sig för BBC över den handling som drabbat hennes gravida väninna: Hon blev halshuggen av talibaner.  Att fly ur landet var enda alternativet."

När Odd Fellow-bröderna visar sin vänskap till dessa människor så lever de enligt DEN GYLLNE REGELN.