Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Odd Fellow glädjer sjuka barn i Skåne
80 000 kronor skapar läkande leenden!

Odd Fellow-logen Nr 90 Clementia i Helsingborg stödjer sedan ett antal år Clownronden i Skåne med ekonomiska bidrag.
Under hösten 2012 firade logen sitt 90-årsjubileum och i samband med denna högtidlighet tog bröderna ytterligare ett stort steg för att göra tillvaron roligare för barn som vistas på skånska sjukhus.

Högtidlighet i Rådhuset

Den 16 september 1922 instituerades (startades) logen 90 Clementia, och markerade alltså sina första 90 år 2012. Detta firades med en högtidsloge, samt en ny satsning på logens välgörenhetsarbete. Clownronder fick under högtidliga former i Helsingborgs rådhus motta en check på femtio tusen (50 000) kronor.

Långsiktig planering - för sjuka barns bästa

Detta var det andra steget i en långsiktig samverkan där Logen Nr 90 Clementia och Odd Fellow Orden lokalt koncentrerar sitt välgörenhetsarbete till just Clownronden i Skåne.
      Sendan 2010 bidrar Odd Fellow genom sitt viktiga välgörenhetsarbete till att sjuka barn får en chans att möte de populära Clownerna under sin sjukhusvistelse. Den dåvarande Övermästaren, Bertil Wickman, kunde stolt presentera logens och brödernas satsning på 10 000 kronor. Ett år senare var det dags igen. Då med ytterligare 20 000 kronor. Det är logens bröder, alltså enbart medlemmarna i Odd Fellow-logen, som bidrar med dessa gåvor. Alla insamlingar sker innanför Ordenshusets väggar.

Först 30 000. Sedan ytterligare 50 000 hösten 2012

Man byter ledning i logen varannat år. Logens övermästare vid det här tillfället var Jan Bertil Johansson. Personen och namnet var nytt, men sammanfattningen av logebrödernas  vilja att hjälpa är densamma:
      — Det är med stor glädje vi nu åter donerar till Clownronden. Denna gång ger vi 50 000 kronor från vår loge till Clownronden - en mycket behjärtansvärd organisation som gör så fantastiskt fina insatser för sjuka barn som vistas på Helsingborgs lasarett och på andra skånska sjukhus!

Jan Bertil Johansson, övermästare i Odd Fellow-logen Nr 90 Clementia i Helsingborg, överlämnar den symboliska checken på 50 000 kronor till Clownronden. Glädjen var jättestor!

Clownronden är en grupp sjukhusclowner som består av professionella artister som är specialutbildade för att arbeta med sjuka och funktionsnedsatta barn och ungdomar. Varje vecka besöker Clownronden barnklinikerna i Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Ystad och Landskrona.

Verksamheten har, förutom ett antal sponsorer, två välkända beskyddare:

Bodil Jönsson, professor emerita,
När apatin ger vika, om så bara för en halvtimme, sker det något i människan, något som bär på en mening, ett sammanhang och en glädje. Något som förskjuter balansen åt det friska hållet.

Eva Rydberg, artist,
Det Clownronden gör är så fantastiskt fint. Jag hade själv för länge sedan en sådan tanke, men det blev bara en tanke, för det kom så mycket annat i vägen…

Här kan du hämta mer information om Clownronden.http://www.clownronden.se