Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Luciakonsert i Lund
Odd Fellow förgyllde julen för barnfamiljer som har det svårt

För andra året i rad samarbetade två loger i Lund, Brödralogen Nr 30 Saxo och Rebeckalogen Nr 15 S:ta Gertrud, med Citysamverkan i Lund om att organisera Lunds officiella Luciakonsert 2012 i Lunds stadshall.

Stadshallen rymmer 400 personer och var fullsatt!

Vid ingången tog  Saxo-bröder upp entréavgift, 50:- för vuxna, samt rev biljetter.

I garderoben stod S:ta Gertrud-systrar som även hade kaffeservering med hembakat i foajén.
Kakbuffen var magnifik och inte ens 400 besökande kunde tömma den!

Kvällen inbringade netto cirka 15 000 kronor.
Dessa kommer att, i samarbete med Socialförvaltningen, förgylla julen för ett antal barnfamiljer som annars lever på existensminumum.

De båda Odd Fellow-logerna i Lund levde på så sätt upp till ett av de fyra budord som Orden har haft i ett par hundra år: ATT HJÄLPA DE NÖDSTÄLLDA.

Det här är mottagarna av insamlingen 2012

Ensamstående mamma med tre barn barn varav äldsta barnet, 17 år, har funktionsnedsättning. Har inkomst i heltidsarbete och vårdbidrag. Kronofogdemyndigheten utmäter 4 500 kr varje månad. Hon har precis fått igenom ett saneringslån som kommer göra henne fri från Kronofogdemyndigheten i februari 2013. Kommer då att betala av på sina låneskulder under två år och sedan är hon skuldfri. Under hela barnens uppväxt har hon legat under existensminimum. 

Ensamstående mamma med 4 barn. Arbetar 75% (får inte arbeta mer) och går back ekonomiskt varje månad. Barnen är mycket sjuka och hon själv med, vilket ger sämre inkomst. Har kunnat hanka sig fram sedan skilsmässan för några år sedan - då hon sålde sitt hus med förlust - men nu går det inte längre. Vårdnadstvist pågår. Mycket pressad.

Ensamstående mamma med två barn. Har ingen familj eller nätverk och har haft det svårt ekonomiskt under många år på grund av sjukdom. Mamman varit inlagd på St Lars under flera månader och pojkarna har klarat sig själva. Torftigt hemma. Barnen kämpar på, är duktiga i skolan och i föreningsliv.

Ensamstående mamma med två barn. Har ingen familj eller nätverk. Har det tufft ekonomiskt med försörjningsstöd sedan flera år. Betalar skulder som hon inte är orsak till. Kämpar på.

Ensamstående mamma med två barn. Har legat under existensminimum under många år och hankar sig fram med de tillfälliga arbeten hon kan få. Har nu kompletterande försörjningsstöd. Har eftersatta behov och det kommer att vara svårt för henne att få ihop till julklappar m m. Kvinnan gör allt vad hon kan för att ordna sin situation.

Det här åstadkom 2011 års Luciakonsert

Intäkterna  gick odelat till en familj med fyra barn varav ett autistiskt. De har nu bättre ekonomi via löneinkomster. De har med Odd Fellow Ordens hjälp kunnat göra sig skuldfria och har kunnat skaffa en större lägenhet som bättre rymmer fem personer. De har inte heller behövt kontakt med sociala myndigheter sedan maj 2012. Det ekonomiska bidraget från Lunds båda loger var en mycket stor hjälp när de hade det som tuffast.

 

Årets Lucia heter Alice Nordin.
Hon och hennes tärnor, som bl a väljs för sina sångröster, förstärktes med en kör från Spyken-gymnasiet i Lund och en damkvartett.