Stora gåvor till nödställda
En Orden som ger med varm hand

Den ekonomiska humanitära verksamheten sker huvudsakligen genom av Odd Fellow Orden kontrollerade stiftelser. De mest betydelsefulla stiftelserna i detta sammanhang är Barnfonden och Humanitära Fonden.

Den svenska Odd Fellow Orden har via sina stiftelser sedan lång tid tillbaka centralt varje år delat ut mer än 2 miljoner kronor till olika ändamål, ibland ännu mer.

I samband med att Svenska Storlogen år 1995 fyllde 100 år gjordes en riksomfattande insamling bland alla Sveriges Odd Fellows i syfte att skänka en ny livräddningskryssare till Svenska Sällskapet för räddning af skeppsbrutne (Sjöräddningssällskapet). Orden har under årens lopp även bidragit i många andra sammanhang.

Insamlingen inbringade nästan 5 miljoner kronor. I samband med det högtidliga firandet av 100-års jubileet i Stockholms Stadshus, kunde dåvarande Storsiren Arne Beckman överlämna fartyget till Sjöräddningssällsskapet, efter dop av HKH Prinsessan Lilian.

Ett annat exempel är Astrid Lindgrens Barnsjukhus. När dess uppförande beslutades valde Odd Fellow Orden att bidra med 700 000 kronor för att bekosta inredningen till den bostadsavdelning där föräldrar till sjuka barn kan bo under behandlingsstiden. Odd Fellow Orden har dessutom bidragit med stora belopp till Läkare utan gränser för deras värdefulla arbete utanför Sveriges gränser.

Under senare år har Odd Fellow Orden bidragit med ekonomiskt stöd till att starta ett antal verksamheter inom Bufff, vars syfte är att hjälpa barn till föräldrar som sitter i häkte eller på fångvårdsanstalt.

Från och med hösten 2003 inriktar Orden en stor del av den humanitära hjälpen till barn med kraniofaciala missbildningar. Detta arbete fortgår ännu i samverkan med ledande kirurger från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg samt ett antal andra sjukhus såväl i Sverige som i utlandet.

Efter tsunamikatastrofen julen 2004 har vår Orden dessutom starkt bidragit till uppförandet av barn- och familjehemmet i Muang Mai i Thailand och tillsammans med andra kommer att försöka garantera den fortsatta driften där. Läs mera under här.

efter orkankatastrofen i Filippinerna 2013 gjorde Odd Fellow Orden en både blixtsnabb och omfattande hjälpinsats. Under den korta tiden från 13 november till 19 december hade Storlogen och landets medlemmar bidragit med 1 miljon kronor för att våra lokala ordensmedlemmar i Filippinerna skulle kunna bistå de många tusen svårt drabbade med mat, kläder och annat som krävdes för att rädda liv. 

Vid sidan av de centrala insatserna från Odd Fellow Orden genomförs en betydande humanitär verksamhet lokalt av de olika logerna och lägren runt om i Sverige. Bidragen kan vara av de mest varierande slag från ett helt sjukhuskök till det för några år sedan översvämningsdrabbade Wroclaw i Polen, till sommarkoloni för litauiska barn på Buagården på den svenska västkusten, till omfattande hjälpsändningar av utrustning och förbrukningsmaterial till barnhem i Litauen eller så enkelt som en kaffeautomat i en klubblokal för unga invandrare.

Loge, läger, förening eller klubb inom Odd Fellow Orden finns på över 135 orter i Sverige och Polen. Alla dessa bidrar på ett eller annat sätt till samhällelig hjälp i stort eller smått. Varje år skänker Ordens medlemmar 3-4 miljoner kronor till lokal hjälp åt nödställda människor, till forskning, kultur och annat som som leder till ökad medmänsklighet.

Vill du hjälpa vår Orden att hjälpa människor som har det svårt så kan du bidra genom att sätta in din gåva på något av följande fondkonton:
Humanitära fonden Bankgiro 378-7173
Barnfonden Bankgiro 373-8168

 

Om du vill att andra ska vara lyckliga, tillämpa medmänsklighet. Om du vill vara lycklig, tillämpa medmänsklighet.