Hjälp till missbildade barn
Ordensbröder i Jönköping ger missbildade barn en ny framtid.

25 november 2017 firade Odd Fellow-logen nr 66 Erik Dahlberg 100 år. Firandet ägde rum genom en Högtidsloge i Jönköpings gamla teater och en bankett på Grand Hotel, just samma hotell där logen Erik Dahlberg instiftades för 100 år sedan och där Logen hade sina lokaler under många år.

Högtidligt jubileum

Omkring 125 systrar och bröder i Odd Fellow Orden samt andra gäster deltog i firandet. Under Högtidslogen hölls tal och bjöds på musikunderhållning samt ett besök av greve Erik Dahlberg som i egen hög person steg ned från sin himmel och besökte sin loge.
      Odd Fellow ordens högste ämbetsman, Storsire Björn Boström, var närvarande och utdelade jubelveterantecken till bröderna Torsten Ruberg, Harald Johansson och Sven Erik Lindgren som varit medlemmar i Odd Fellow Orden i 50 år.

200 000 i jubileumsgåva

Logens Övermästare Erik Grune utdelade diverse hederbetygelser till förtjänta bröder.
Så var det dags för Logens jubileumsgåva på 200 000 kronor som togs emot av företrädare för Operation Smile.

En uppskattad gåva

Bidrag till Operation Smile används till att ge barn med ansiktsmissbildningar den operation de behöver för att kunna leva ett normalt liv. Operation Smile har cirka 3 000 medicinska volontärer som arbetar utan ersättning och en stor del av den medicinska utrustningen är sponsrad av företag. Med hjälp av bidrag och gåvor kan de därför bekosta koordinering, transporter och logi för de medicinska volontärerna, vilket är avgörande för att ett medicinskt uppdrag ska gå att genomföra.