Sponsring för medmänsklighet
Miljonbelopp till CSS

2013 bildades centret CSS vid Karolinska institutet. Syftet var att inleda svensk forskning om hur vi kan skapa en trygg social uthållighet. Professor Stefan Einhorn var en av de drivande krafterna. Odd Fellow Orden bistod med ekonomiska förutsättningar.

Center for Social Sustainability

Så heter centret som blev det andra i världen - på svenska Centrum för Social hållbarhet. Men det hade inte varit möjligt att starta verksamheten utan det ekonomiska stöd som Odd Fellow Orden lämnade.
      Målsättningen var - och är - att bli en plattform för forskare från olika vetenskapsområden med fokus på begreppet social hållbarhet - alltså hur vi människor gemensamt och med bättre förståelse kan bidra till en bättre värld för alla.

Helt parallellt med Odd Fellow Orden

Det både märkliga och intressanta i det samarbete som inleddes är att både dessa organisationer arbetar mot exakt samma mål. Vi vill få många människor att vilja bidra till en bättre värld. Hur det ska ske är ibland oklart, men det tänker forskarna vid CSS försöka ta reda på genom vetenskapliga studier.

Etablerade och expanderande

Hösten 2015 är CSS ett snabbt växande forskningscenter. Inte i personaltäthet, men i form av ett ständigt växande intresse för den kompetens som finns inom CSS.

Lär dig mer om CSS

Sveriges enda forskningscentrum för social hållbarhet har en informativ webbplats. Besök den gärna och lär dig mer om det viktiga arbete som pågår.
      CSS har också gjort en bild- och ljudpresentation där du kan se och höra professor Einhorn ge dig en tydlig bild av de syften och mål som CSS har.