Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Linköpingsloge hjälper utsatta barn
35 000 kronor ur Folkungafonden

Eleonoragruppen i Linköping arbetar med rådgivning och behandling för barn, ungdomar och vuxna som är anhöriga till alkohol- eller drogberoende personer.
De arbetar även med familjer där det finns psykisk sjukdom och familjer där det förekommer bråk och våld samt andra former av kriser; exempelvis slitsamma separationer samt umgängestvister. Gruppen arbetar både med individuella samtal och grupper.

Folkungafonden - logens centralfunktion för organiserad välgörenhet

Alla Odd Fellow-loger ägnar stor kraft åt olika former av välgörenhet, men endast ett fåtal har en tydlig policy samt en mycket långsiktig plan för sitt välgörenhetsarbete. Därför har Logen 112 Folkungaträdet organiserat sitt välgörenhetsarbete på lång sikt. Folkungafonden kom till i början av 2013 och har sedan dess vuxit i en mycket positiv takt. Fonden finansierar välgörenhet som ska ske i enlighet med Odd Fellow Ordens bud:

  • att besöka de sjuka
  • att hjälpa de nödställda
  • att begrava de döda
  • att uppfostra de föräldralösa

      — Budorden kan synas otidsenliga och svåra att leva upp till i dagens samhälle med sina omfattande sociala skyddsnät. Men många utsatta barn har föräldrar som av olika skäl har svårt att klara av sitt föräldraansvar och kan i någon mening sägas vara föräldralösa. Samhällets skyddsnät omfattar endast det allra mest nödvändiga. Den här gåvan ger möjlighet för utsatta barn att delta i lägerverksamhet där de får professionell hjälp och möjlighet att träffa andra som befinner sig i en liknande situation som de själva. Vi hoppas att det kan bidra till deras utveckling, säger Göran Lindqvist, Övermästare i Logen 112 Folkungaträdet.

35 000 till lägerverksamhet inom Eleonoragruppen

Vid sitt logesammanträde 4 februari överlämnade Odd Fellow-logen 112 Folkungaträdet 35 000 kronor ur Folkungafonden till Eleonoragruppen, en organisation som arbetar på uppdarg av Omsorgsnämnden i Linköpings kommun. Den nu överlämnade gåvan är avsedd att användas till lägerverksamhet för utsatta barn och tonåringar. Övermästare Göran Lindqvist i Logen 112 Folkungaträdet överlämnar checken på 35 000 kronor till Christine Demetriades från Eleonoragruppen.Christine Demetriades fick därefter möjlighet att informera och svara på frågor från bröderna. Allt inramat av den vackra Bankettsalen i Linköpings Odd Fellow-hus.

Foto: Adam Wrafter