Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Forskning vid Astrid Lindgrens sjukhus
Stockholms Odd Fellow-loger stödjer medicinsk forskning

Stiftelsen Stockholms Odd Fellow-logers Minnes- och hyllningsfond har i år delat ut 475 000 kronor fördelat mellan stiftelsens ändamål som forskning, katastrofhjälp samt bidrag till behövande logemedlemmar och deras anhöriga.

Årets forskningsbidrag

Stiftelsen har även i år utlyst bidrag till forskning. Årets ändamål var riktat till Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
      Fyra ansökningar har kommit in och stiftelsen har beslutat att dela ut 175 000 vardera till två av ansökningarna som har ett patientnära syfte:

Felica Nordenstam, bitr överläkare och studierektor vid barnkardiologen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus.Felica Nordenstam bedriver en intressant forskning om effekter på hjärta och kärl hos barn till mödrar som snusat under graviditeten. Att rökning inte är bra är allmänt känt, man har kunnat bevisa att barn till rökare har lägre födelsevikt, föds för tidigt och större risk för fosterdöd. Man kan även se långsiktiga effekter som förhöjt blodtryck och hjärtsjukdomar på barn som föds av mödrar som rökt under graviditeten. Den kommande forskningen kommer att koncentrera sig på risken med snusning under graviditeten då rökande kvinnor nu uppmuntras att byta cigaretter mot snus under graviditeten.

Henrik Hjelmgren doktorand och barnsjuksköterska vid Barnakutkliniken vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.Henrik Hjelmgrens forskning går ut på att förbättra patientsäkerheten för barn med hjärtsjukdomar, cancer och andra akuta sjukdomsbesvär och minska deras lidande i samband med blodprovstagning. Detta skall ske genom att ta fram de olika faktorer som orsakar misslyckade blodprover på barn.

Stipendierna delades ut vid GFU:s möte den 25 november 2015 där båda forskarna redogjorde närmare för vad man önskar uppnå med sin forskning.

Stiftelsen Stockholms Odd Fellowlogers Minnes- och Hyllningsfond har tidigare i år delat ut 50.000 kronor till översvämningskatastrofen i Nepal och 50 000 kronor till UNHCR för deras arbete med flyktingkatastrofen. Vidare har 25 000 kronor utdelats i studiebidrag.

(Publicerat 2015-11-28)