Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Exempel på lokal välgörenhet
Odd Fellow Orden gör många goda insatser

Odd Fellow Orden i Sverige består av totalt 330 lokala verksamheter som är fördelade över hela landet. I dessa verkar totalt nästan drygt 32 000 personer av båda könen. Deras mest framträdande uppgift att agera för en ökande medmänsklighet.

Våra medlemmars uppgift är att sprida vänskapens, kärlekens och sanningens grundsatser bland våra medmänniskor och att i praktisk handling efter vars och ens förmåga bidra till mänsklighetens utveckling. Det innebär att Odd Fellow Orden årligen lämnar stort stöd till viktiga aktiviteter. Vanligen är det ekonomiska bidrag till behövande, till forskning som är viktig för människorna eller till ett antal särskilda projekt som Orden har startat eller beslutat att bidra till över längre tid.

I Svenska Storlogen, som är riksledningen för den svenska Odd Fellow Orden, förvaltas ett antal fonder vars avkastning fördelas till olika projekt. De mest betydelsefulla stiftelserna i detta sammanhang är Barnfonden och Humanitära Fonden. 

Men den den största mängden av insatser av ekonomisk karaktär sker ute i landets alla loger och läger. Odd Fellow Orden står inte på gator och torg med insamlingsbössor, utan alla dessa gåvor är insamlade bland Ordens medlemmar. Det är åtskilliga miljoner kronor som fördelas i landet. 

I sidomenyn till vänster kan du se några exempel på vår välgörenhet.