Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Hjälp till skolbarn i Hudiksvall
Odd Fellow Orden hjälper behövande skolbarn.

Rebeckalogen nr 57 Browallia i Hudiksvall, den kvinnliga grenen av svenska Odd Fellow Orden, har firat sina 30 år i staden. Inför jubiléet startade en insamling, där målet var att ge bidrag till välgörande ändamål. Pengarna kommer nu behövande skolbarn till godo.

Välgörenhet är en väsentlig och ständigt aktuell punkt i Ordens verksamhet. Odd Fellow Orden, som är Sveriges största ordenssällskap med cirka 38.500 medlemmar nationellt, bidrar till och driver många stora projekt med bistånd såväl inom landet som internationellt.
      Men de 143 medlemmarna i Hudiksvalls Rebeckaloge fann det mycket angeläget att med sin jubileumsgåva hjälpa lokalt. Nöden är stor på många håll ute i världen, men för den skull får man inte blunda för behoven hemmavid, anser Rebeckasystrarna. Därför beslöts enhälligt att pengarna skulle gå till skolhälsovården i kommunen, öronmärkta för behövande barn i förskoleklass till och med årskurs 6

Vid det högtidliga 30-årsfirandet tidigare i höst, kunde det goda insamlingsresultatet meddelas. Logens interna arbete gav 17 500 kronor i insamlade medel och fick sedan förstärkning från Stologen med samma belopp. Totalt uppgår Hudiksvallslogens insamlade medel i år till 61 000 kronor, varav alltså 35 000 kronor går till behövande skolbarn i kommunen. Även inför 25-årsjubiléet skänktes de insamlade pengarna till skolhälsovården.

Ansvaret att administrera medlen faller på skolsköterskan Eva Granér, själv Rebeckasyster, som har att fördela olika summor till olika mottagare. Att gåvan är välkommen intygar kommunens grundskolechef Elisabeth Bäckström, också hon medlem i logen.
      – Det är med stor glädje vi tar emot denna gåva. Den kommer att göra skillnad och glädja många barn i vår kommun, säger hon.

 

Rebeckalogens Övermästare Agneta Pettersson (t.v.) överlämnar checken på 35 000 kronor till grundskolechef Elisabeth Bäckström och skolsköterskan Eva Granér.

Text: ExCM Åsa Scandurra
Bild: Hans Strömberg B46

 

(Publicerat 2015-11-17)