Jubileumsgåva till forskning om barnsjukdomar
Odd Fellow Ordens 200 år firas med Jubileumsgåva till forskning om barnsjukdomar

26 april år 1819 konstituerades den gren av Odd Fellow Orden som Svenska Storlogen tillhör.
Runt om i Odd Fellow-världen uppmärksammas vår 200-årsdag på olika sätt. I Sverige firar vi med en jubileumshögtid i Stockholms Stadshus 26 april 2019.

Vi vårdar våra traditioner

Odd Fellow Orden har sitt ursprung från hantverksgillen i England under 1700-talet, men den gren som den Svenska Storlogen av Odd Fellow Orden tillhör räknar sina rötter från USA. Läs mer här.

38 000 medlemmar bidrar i en insamling

Med anledning av 200-årsjubileet gör Svenska Odd Fellow Ordens cirka 38 000 medlemmar en insamling av en Jubileumsgåva.
      Denna gåva kommer att delas ut vid Högtidslogen i Stockholms Stadshus 26 april och ska gå till två angelägna ändamål som beslutades vid Ordens storlogemöte år 2016, nämligen stöd till forskning för barn med diabetes typ 1 samt till barn som har medfödd hjärt-kärlsjukdom.

I höger spalt visas annonsen för ansökan om forskningsmedel ur Jubileumsgåvan. Annonsen har publicerats i Läkartidningen nr 35/36.
Annonsen kan laddas ner som PDF här.

Ordens annons i Läkartidningen nr 35/36.