Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Odd Fellow Orden stödjer Ängelholms kommun
50 000 kronor till "Aktivitet Förebygger".

Aktivitet Förebygger (AF) är ett samarbetsprojekt mellan skola och föreningar i Ängelholm. Det förebyggande arbetet sätts i fokus. Höstterminen 2009 startade alla årskurs 6 på Rebbelberga skola med föreningsverksamhet på skoltid. Sedan 2009 har AF utökats till att omfatta alla kommunala skolor och 25 föreningar i kommunen, där elever i åk 3, 6 och 7 har obligatorisk föreningsverksamhet på skoltid.

Träning för ett bättre samhälle

Genom Aktivitet Förebygger får ungdomar i Ängelholms kommun:

  • ökad fysisk aktivitet, vilket förebygger olika sjukdomar och leder till ökad prestation i samtliga ämnen
  • glädje och gemenskap, vilka är viktiga faktorer för god hälsa
  • träning i värdegrundsfrågor, vilket ökar förståelsen för andra människor och minskar mobbning
  • bättre självkänsla och en tillhörighet, vilket leder till att eleverna vågar säga nej tack till droger
  • ökat intresse för en aktivitet, vilket gör att våra ungdomar börjar med aktiviteter på fritiden.

Att bygga nätverk och skapa bra förutsättningar för barn och ungdomar är viktigt i det förebyggande arbetet. Det krävs att alla hjälps åt och tar sitt ansvar så våra ungdomar ges möjlighet till sysselsättning och en god  gemenskap. Aktivitet Förebygger jobbar för bra metoder som skapar trygghet, minskar mobbning och motverkar utanförskap.

Odd Fellow Orden stödjer projektet

Vid Odd Fellow-logen nr 85 Luntertuns logemöte den 24 september 2014 fick Ängelholms kommun motta 50.000 kronor till denna verksamhet. Maja och Lotta är ytterst engagerade eldsjälar inom Aktivitet Förebygger och arbetar intensivt för en psykisk och fysisk god hälsa hos barn. ”Tidigt insatta åtgärder leder till bättre hälsa”. Läs mera på: http://www.engelholm.se/Utbildning-barnomsorg/Projekt/Aktivitet-forebygger1/


Fr v: Övermästare Maths Kjellin, Lotta Vöcks Möller, Maja Arvidsson, Välgörenhetsutskottets ordf Magnus Herbst.
Foto: PeO Nihlén