Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Odd Fellow-golfare stödjer cancerforskning
Odd Fellow skänkte 120 000 kronor.

Odd Fellow Orden har överlämnat en penninggåva till Stiftelsen Borås forsknings-och utvecklingsfond mot cancer.

160 golfare bidrog till cancerforskningen

I juli 2015 genomfördes Odd Fellow Ordens Riksgolf i Borås. 160 spelare från hela landet deltog under två dagar. Arrangör var Odd Fellow-lägret Nr 18 Sjuhäradsbygden i samarbete med logerna B64, B113, B150 och R13 från Borås samt logerna B92 och R89 från Ulricehamn.

      En del i arrangemanget var att skapa utrymme för välgörenhet, en grundsten och viktig del i Odd Fellow Ordens verksamhet. Tävling och arrangemang blev en succé, så även välgörenhetsprojektet.

Genom stor respons från näringsliv och andra organisationer har Riksgolfen i Borås 2015 kunnat  överlämna en gåva på 120 816 kr till Stiftelsen Borås forsknings-och utvecklingsfond mot cancer.


Från vänster Gunnar Antonsson Övermästare B92, Christer Sabel Huvudpatriark BL18, Jerker Isacsson Chefsläkare SÄS samt Arne Levin Undermästare B64.

(Publicerat 2015-12-01)