Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Stockholmsfond skänker 100 000
Stor hjälp till nödställda filippinska barn

Styrelsen i Stiftelsen Stockholms Odd Fellow-logers minnes och hyllningsfond har besutat att utbetala 100 000 kronor till Barnmissionens arbete på Filippinerna – ett mycket angeläget projekt.

Det handlar om att återskapa skolor och bostäder

Nu har Barnmissionen påbörjat ett långsiktigt projekt för att hjälpa familjerna i Scandinavian Village att få tillbaka sina hem igen. I den by som Barnmissionen byggde för tyfondrabbade för 23 år sedan finns närmre 400 bostäder och en skola för omkring femhundra elever..
      Idag är skolan förstörd och bostadshusen är skadade eller raserade.Första prioritet är nu att återställa skolbyggnaden så att barnen kan återgå till en så normal vardag som möjligt.
     Efter det kommer bostäderna att börja byggas successivt. Familjerna i byn kommer att få byggmaterial av Barnmissionen för att kunna bygga upp sina bostäder. Hjälpen utifrån är helt nödvändig för att de raserade husen ska kunna bli hem igen.

Kort om Stiftelsen Stockholms Odd Fellow-logers Minnes- och Hyllningsfond

I Stockholm samarbetar logerna och lägren i en organisation som benämns GFU (Gemensamma FörvaltningsUtskottet.) I dag har GFU 26 institutioner (loger och läger) som medlemmar.
      Sedan ett trettiotal år har de tjugo loger som är medlemmar i GFU och som har säte i Stockholm, ansvar för att utse styrelse och revisorer i de självständiga stiftelserna. En av dessa är Stiftelsen Stockholms Odd Fellow-logers Minnes- och Hyllningsfond som har en mycket bred destinatärskrets och ger i huvudsak bidrag till ändamål utanför orden.

Stiftelsens ändamål är:

  • att stödja behövande medlemmar och dess anhöriga tillhörande anslutna loger
  • att främja människovårdande syften
  • att lämna bidrag för vetenskaplig forskning i förutnämnd verksamhet
  • att lämna hjälp vid katastrofer och till humanitärt arbete i Sverige och andra länder
  • att utdela stipendier för yrkesutbildning.

Stiftelsens relativt stora kapital gör det möjligt att utdela ca 500 000kr per år.
      De senare åren har bidrag främst lämnats till medicinsk forskning. Stipendiaterna har i huvudsak varit engagerade i projekt drivna inom Karolinska Institutet.