Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

I Västervik får Majblomman hjälp
Odd Fellow Orden hjälper barn att hjälpa barn som har det svårt.

I Västervik finns det tre Majblommeföreningar. Genom att få skolbarn att sälja majblommor samlar de in pengar för att hjälpa barn som har det svårt. Men det behövs mer. Därför har Odd Fellow-logen 25 Orion bidragit med över femtiofemtusen kronor till detta behjärtansvärda arbete.

Odd Fellow Orden har en betydande humanitär verksamhet. Ordens mål är att sprida vänskapens, kärlekens och sanningens grundsatser bland alla människor. Detta har Logen 25 Orion visat ett tydligt exempel på.
      Under våren 2015 har logens medlemmar samlat in pengar till de tre Majblommeföreningarna i Västerviks kommun. De medel majblommeföreningarna får in går till barn i kommunen som har det svårt. Det kan vara ekonomiska bidrag som kan täcka kostnader för bland annat vinterkläder, glasögon eller fritidsaktiviteter.
      Vid en liten ceremoni överlämnades logens insamlade gåva på  55.135 kronor.

 

Övermästare Lars-Gunnar Fransson och Undermästare Tage Gustafsson (längst till höger) överlämnar penninggåvan till majblommeföreningarna genom från vänster Lars-Erik Gustavsson, Marie Eriksson, Suzanne Nilsson, Ulrika Andersson, Helena Lindhe och Charlotta C. Wessman.


(Publicerat 2015-07-23)

Den välkända Majblomman är en tydlig symbol för medmänsklighet.

Precis på samma sätt som Odd Fellow Ordens symbol med de tre länkarna vars betydelse är VÄNSKAP - KÄRLEK - SANNING