Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Nytt stöd till prostatacancerforskning
Totalt 1,1 miljon kronor överlämnade till Karolinska Universitetssjukhuset.

Det ständigt pågående arbetet med att bidra till medicinsk forskning har tagit ännu ett steg.
Det är Övermästare/ExÖvermästare-föreningen i Stockholmsdistrikten som tillsammans med Läger och Loger samt enskilda givare som under våren har överlämnat en gåva på 100 000 kronor, avsedd för forskningsstipendium för prostatacancerforskning vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
Därmed är nu totalt 1,1 miljon kronor överlämnade av insamlade medel från hela landet.

En vårdag 2015 tog Stockholms Landshövding Chris Heister emot en Odd Fellow-delegation i representationsvåningen i det pampiga Tessinska Palatset på Slottsbacken.
      Den bestod av delar av styrelsen i Övermästare/ExÖvermästare-föreningen, Lägret Nr 14 Gripen, Eskilstuna, Logen 164 Jakob Borgmästare, Södertälje, Logen 10 Viktor Rydberg, Stockholm. Redan från början blev det en varm och vänlig känsla från Chris Heister som hälsade besökarna från Orden samt dagens hedersgäst, Överläkare och ledare av prostatacancerforskningen vid Huddinge sjukhus, Ove Gustafsson, välkomna.

 


Stolta företrädare för Odd Fellow Orden i en minnesvärd gruppbild tillsammans med
Stockholms landshövding Chris Heister och gåvomottagaren Ove Gustafsson från
Karolinska Universitetssjukhuset.


Arrangören av mötet, tidigare ordförande i föreningen, Broder Lennart Stockblad,
presenterade de närvarande.


Vid en efterföljande enkel ceremoni överlämnade Chris Heister och broder Håkan Rösth, nuvarande ordförande i Stockholms Övermästare/ExÖvrmästare-förening, det utfärdade gåvobrevet på 100 000 kronor. 

Därefter utbringades en skål för fortsatt framgång inom forskningen och Dr. Ove Gustafsson beskrev i korta ordalag de framgångar man har haft inom forskningen under de senaste åren och vikten av betydelsen som Odd Fellow Ordens bidrag innebär.

Som avslutning visade Landshövdingen de närvarande runt i det fantastiska kulturarvet som Tessinska Palatset innebär med så mycket kvar av 1700-talets originalinredningar.

Foto: Kurt Tjärnström

(Publicerat 2015-06-14)