Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Odd Fellow hjälper sjuka barn
Läsplattor ger ökad stimulans på barnkliniken

Stiftelsen Odd Fellow Sjuhärad har överlämnat fem läsplattor som gåva till Barn- och Ungdomskliniken på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS).
Det är tänkt att barnen som är inlagda på barnavdelning 1 och 2, med 24 vårdplatser, skall använda läsplattorna för kommunikation, lärande och förströelse.

 Maria Börjesson är tacksam och glad för gåvan

   — Vi har barn med olika behov på våra avdelningar, säger vårdenhetschef Maria Börjesson, Barn - och ungdomskliniken vid SÄS. Barn hålls isolerade från övriga för att de har infektion. Då de är hänvisade till sina rum har de inte möjlighet att delta i lekterapi eller andra gemensamma aktiviteter. Denna gåva bidrar till större förutsättningar för en lärorik och intressant sysselsättning.

     — Sedan har vi de barn som vistas hos oss i längre perioder som kan ha vidare nytta och nöje av en läsplatta. Det kan gälla att hålla kontakt med anhöriga, klasskamrater med flera och maila, vara aktiv på Facebook, låna digitala böcker på biblioteket och uppleva att det inte är någon skillnad mot deras vanliga datavardag. Det finns också möjlighet att använda läsplattorna i utbildningssyfte. Vi har till exempel barn som har drabbats av diabetes. I dag utbildar vi både barn och föräldrar i att räkna kolhydrater vid måltider för att utifrån det kunna bestämma hur stor dos insulin de skall ta. Nu kan också barnen ladda ner s.k appar till sina läsplattor och använda dem för att på ett roligt och enkelt sätt själva räkna ut sina insulindoser. Ledningen för Barn- och ungdomskliniken är tacksam för att Odd Fellow givit verksamheten dessa gåvor.
     — Det finns bara möjligheter så efterhand kommer vi säkert att komma på ytterligare användningsområden, säger Maria.

Ovanligt och väl behovsanpassat bidrag

     — Jag tycker det är ett väldigt fint projekt, säger Distriktsstorsire i Brödradistrikt 21, Peter Gunnarson från Stiftelsen Odd Fellow Sjuhärad. Framförallt att det är riktat mot barn och de som ligger inne länge. Det innebär ju bland annat att de har möjlighet att fortsätta hålla kontakt med sina kamrater och att det finns möjlighet för dem att ladda ner pedagogiska spel.

Storrepresentant Bertil Steen och Distriktsstorsire BD-21 Peter Gunnarson från Stiftelsen Odd Fellow Sjuhärad överlämnar läsplattor till Vårdenhetschef Maria Börjesson, Barn- och Ungdomskliniken på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS).

Text och foto: Peder Persson.