Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Sammanlagd välgörenhet
Cirka 7 miljoner kronor till behövande

Odd Fellow Orden har som ett av sina mål att arbeta för medmänsklighet. Det finns många olika sätt att uppfylla dessa löften. Ett är att ge stöd i form av ekonomiska bidrag. Ett annat är att räcka någon en hjälpande hand, en stunds omsorg eller uppmärksamhet.

Odd Fellow ordens medlemmar gör varje år bättre för många som lider.

Systrar och bröder skänker pengar till välgörande ändamål vid varje sammanträde i loger och läger. Varannan vecka kommer det därmed nya bidrag till behövande utanför våra ordensled. Det som skiljer vår Orden från många andra välgörenhetsorganisationer är att våra medel alltid kommer från Ordens medlemmar. 
      Vissa år organiseras och riktas Ordens insamlingar till särskilt utvalda ändamål. under årens lopp har dessa varit många. Exempel på detta är att vi vid två tillfällen har bidragit med över 7 miljoner kronor till två moderna sjöräddningskryssare, givit stöd till olika medicinska och sociala projekt med motsvarande belopp - både som engångsinsatser och löpande bidrag över flera år. Vårt barnhem i Thaliland är ett sådant exempel.

Borta och hemmavid. Stort och smått.

En nyligen gjord sammanställning visar att den svenska jurisdiktionen inom Odd Fellow Orden med sina nära 40 000 svenska medlemmar under varje år har bidragit med nästan sju miljoner som de hämtat ur sina privata tillgångar. 
      Utöver stöd i form av penninggåvor utför våra medlemmar genom sina loger och genom Storlogens centrala fonder, utförs även ett stort antal insatser av mer fysisk karaktär. Många av oss besöker ensamma eller sjuka människor och ger dem lite glädje i vardagen. Det förekommer lika många varianter av den sortens "välgörenhet i vardagen" som det finns medlemmar i våra led.

Exempel på goda gärningar som ofta återkommer är:
 

  • volontärinsatser på hospice
  • utepromenader med ensamma äldre eller sjuka
  • dagligt arbete med lokala hjälporganisationer
  • idéellt arbete på räddningskryssare
  • fadderverksamhet för flyktingar
  • lässtund på äldreboende

Det är inte storleken på gåvan eller hjälpen som räknas, utan det faktum att vi bryr oss om både varandra och andra.

(Publicerat 2013-09-16 - uppdaterat 2017-04-02)