Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Utbildning i steg
Våra medlemmar får en givande resa

Som ny medlem i en loge tillhörande Odd Fellow Orden får du en stegvis utbildning. Vi kallar detta gradvandring. I varje grad, som förmedlas genom rituella ceremonier, förmedlar vi uråldriga kunskaper och erfarenheter vilka alla har ett enda mål: Att göra våra bröder och systrar till bättre medmänniskor.

Det börjar med Invigningsgraden

Den som söker dig till oss och som - efter vederbörlig undersökning av lämplighet - blir ordensmedlem vid sitt första logesammanträde. Genom en både stilfull, ståtlig och innehållsrik gradgivning får en ny broder/syster veta en del av det som tillhör vår Orden.
      Innehållet, som är hemligt, består av praktfulla gradgivningar, (receptioner) med delvis uråldrigt innehåll. Tanken är att recipienderna inte i förväg ska känna till innehållet för att genomförandet ska bli både nytt, överraskande, imponerande och framförallt lärande.

Etik som ledstjärna

Genom att hålla innehållet dolt för alla som inte har våra olika grader åstadkommer vi att varje gradgivning upplevs fullt ut och med helt ofärgade sinnen. Frågar du en etablerad ordensmedlem om detta så lär du inte få veta några detaljer - men du får garanterat höra att dessa vackra, väl genomförda och högtidliga tillfällen har blivit minnen för livet hos alla som har deltagit.

Vackra traditioner      

Efter tvåhundra års kontinuerligt ordensarbete i syfte att göra våra oändligt många medlemmar till bättre medmänniskor, vet vi också att vår modell för lärande är framgångsrikt. Det visar sig både genom att de flesta förblir Orden trogna under hela sin livstid och att de dessutom har förstått vikten av etik och därtill kopplade synsätt på livet och alla de medmänniskor som omger oss i vår vardag.
      De flesta loger har vid dessa synnerligen högtidliga gradgivningstillfällen frack i brödralogerna respektive lång klänning i Rebeckalogerna, alltså de kvinnliga logerna.

Ytterligare tre grader

Vår huvudsymbol, de tre länkarna, står för Vänskap, Kärlek och Sanning. Innebörden i dessa ord avslöjas i respektive grad.
      Som medlem i Invigningsgraden är du en av oss, men ännu inte fullt ut. För att bli fullvärdig medlem ska du genomföra ytterligare tre receptioner - alltså gradgivningstillfällen som ges en gång varje år. De nästkommande heter följdaktligen

  • Vänskapens grad
  • Kärlekens grad
  • Sanningens grad.

Tusenårig pedagogik

Det fanns en tid då endast ett fåtal människor kunde skriva och läsa. På den tiden använde man bilder, symboler och skådespel för att utbilda. Dessa gamla traditioner har vi fortsatt att förvalta - och vi gör det med både stolthet och framgång.
      Den Odd Fellow-medlem som är vetgirig och gärna vill fördjupa sig i vår Ordens mystik har ständigt återkommande möjligheter genom att besöka de logesammanträden då de olika graderna ges till nya recipiender. Många gör det också, för vid alla receptioner är våra utomordentligt vackra Ordenssalar oftast välfyllda.

Det slutar inte här...

Inom Odd Fellow Orden finns det även något som kallas Läger. Dit inbjuds de logemedlemmar som har deltagit i samtliga receptioner (gradgivningar) och är intresserade av ännu mer ordenskunskap.
      I varje region, kallade Distrikt, finns ett sådant läger - ett för bröder och ett för systrar - och där träffas medlemmar från alla distriktets loger för ytterligare förkovran. I lägret kallas medlemmarna Patriarker/Matriarker - gammaldags benämningar vilka betyder 'ärevördig åldring', 'överhuvud', 'stamfader/-moder' etc.

I Lägret har Odd Fellow Orden ytterligare tre grader. De kallas

  • Patriarkgraden/Trons grad
  • Gyllene Regelns Grad/Hoppets grad
  • Kungspurpurgraden/Barmhärtighetens grad.

Dessa grader ges vanligen till lägermedlemmarna en gång per år och alla framförs, precis som i logen, genom ett fascinerande skådespel.

Ytterligare olika högre grader ges till medlemmar som ska inneha vissa högre ämbeten på distrikts- eller riksnivå. Alla dessa grader tillhör Storlogen, dvs riksledningen där Storsiren är högste ämbetsman.

(Publicerat 2015-07-30)