Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

116 små konstverk berättar
Inspiration och kunskap

Odd Fellow Orden är ett ordenssällskap som har en helt jämställd och fristående gren för kvinnor. Cirka 13 000 kvinnor i alla åldrar är aktiva i 116 Rebeckaloger, spridda över hela landet.
Varje Rebeckaloge i Sverige har var och en ett unikt så kallat emblem. Vi skulle kunna kalla dem små vackra smycken, för det är precis vad de är.

Unika emblem - men även unika namn

Det är inte bara Rebeckalogernas emblem som är så speciella. Varje systraloge har också ett eget speciellt namn, taget efter någon kvinna med speciell anknytning till den trakt där logen är belägen. Oftast starka kvinnor som i sin gärning kämpade för en bättre värld - - precis som alla våra ordensmedlemmar gör.
      Nu finns det en speciell funktion på vår webbplats för att presentera allt detta, både emblemen och namngivarna som tillhör var och en av Sveriges f n 116 loger för kvinnor - eller som vi kallar det systrar.

Lokalt utvecklade

Rebeckalogernas emblem är oftast skapade av de systrar som tillhör respektive loge. Ibland har systrarna tagit hjälp av andra ordensmedlemmar - många gånger även av bröder som verkar på samma ort eller medlemmar på annat håll som gjort sig kända för konstnärlig förmåga.

Några exempel:

Bilden presenterar ett antal Rebeckaemblem. Den visar tydligt att varje loge, i samband med sin start, har skapat sitt eget emblem. Vart och ett med sin särprägel och i många fall med tydlig koppling till den person som logen har tagit sitt namn efter.
      Det finns dock en gemensam detalj hos alla dessa små vackra föremål: De tre länkarna - Odd Fellow Ordens huvudsymbol som för oss medlemmar står för våra viktiga ledord: VÄNSKAP  KÄRLEK  SANNING.

Vill du läsa mer om varje emblem och den loge som har det?

Gå då till startsidan och klicka där på länken HÄR FINNS VI och sedan, en liten bit ner under den röda balken, länken EMBLEM. Eller använd den här länken.
Därifrån kan du sedan välja den Rebeckaloge du vill veta mer om genom att använda olika sökbegrepp, t ex ortsnamn, logenamn eller logenummer.
      Du kommer att bli imponerad av alla de förebilder som våra systrars loger har tagit sina namn efter. Det är lätt att inse sambandet mellan dessa starka och speciella kvinnor och målsättningen för det arbete som utförs av våra Rebeckasystrar.

En Orden med total jämställdhet!

En viktig detalj är att den svenska Odd Fellow Orden har en kvinnlig gren som är fullt likställd med den manliga.
      Även om vi i våra ritualer ömt vårdar gamla arv så har vi avslutat den mörka tid då samhället gjorde skillnad mellan könen. Hos oss är alla totalt jämställda och vi har alltmer insett vilka möjligheter och fördelar det ger oss - oavsett om vi är systrar (kvinnliga ordensmedlemmar) eller bröder (manliga ordensmedlemmar).

Vill du veta mer om Odd Fellow Orden?

Gå då till INTRESSEANMÄLAN, en funktion som finns i vänstra delen av alla sidor i vår webbplats. Använd den funktionen (eller klicka dig dit) om du vill ställa frågor för att få veta mer - eller om du är intresserad av att bli en av oss systrar och bröder inom Sveriges största Ordenssällskap - en organisation där drygt 34 000 kvinnor och män ständigt strävar efter att bidra till en bättre värld för alla.