Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Odd Fellow Orden i världen
Ett hela världen omfattande förbund

I.O.O.F. (Independent Order of Odd Fellows – den oberoende Odd Fellow Orden) är en global organisation som sedan starten 1819 leds av The Sovereign Grand Lodge, Independent Order of Odd Fellows – på förenklad svenska ”Suveräna Storlogen”, med säte i Winston-Salem, North Carolina, USA.

Genom olika jurisdiktioner i olika världsdelar bedrivs Ordens arbete på olika platser i 24 länder. Mer än en kvarts miljon män och kvinnor verkar – ofta i det tysta - för att göra detta både möjligt och framgångsrikt. Inriktningen, målsättningarna och budskapen är gemensamma för alla Odd Fellows och Rebeckor oavsett var i världen de verkar. Däremot skiftar ceremonier och rituella innehåll i vissa delar mellan olika världsdelar och ibland även mellan grannländer.

Odd Fellow Orden finns idag i USA, Kanada, Mexico, Cuba, Puerto Rico, Chile, Venezuela, Uruguay, Australien, Nya Zeeland, Schweiz, Tyskland, Österrike, Nederländerna, Belgien, Italien, Spanien, Polen, Estland, Tjeckien, Finland, Island, Norge, Danmark och Sverige.

I Europa organiseras och leds verksamheten sedan hösten 2006 av en då nybildad europeisk storloge; Grand Lodge of Europe. Där ingår jurisdiktionerna Danmark, Finland, Island, Nederländerna/Belgien, Norge, Polen, Schweiz, Sverige och Tyskland.

I Österrike finns det för närvarande inga Odd Fellow-loger, men när nya loger bildas i Österrike kommer de att ingå i det nybildade europeiska samarbetet. Viss Odd Fellow-närvaro av mindre omfattning förekommer även i andra världsdelar och länder, till exempel i Afrika. Den europeiska verksamheten utgör en mycket stor del av Orden.

Norden är procentuellt ännu större och den svenska jurisdiktionen är, uttryckt i procent av antalet invånare, störst i världen; cirka 34 000 män och kvinnor som tillsammans utgör ungefär 15 % av det globala antalet ordensmedlemmar

Mer information finns på den amerikanska webplatsen www.ioof.org