Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Vi knyter starka band
Nätverk som varar livet ut

Människor har alltid sökt olika former av tillhörighet. Att vara en del av något som man delar med andra.
Odd Fellow Orden är ett utmärkt exempel på att detta stämmer. Våra medlemmar - våra systrar och bröder - förblir oftast kvar i våra nätverk hela livet.

Tillhörighet är ett grundläggande behov

Nätverk är ett begrepp som används i många olika sammanhang. Ett tekniskt nätverk brukar beskrivas som en struktur med enheter som är kopplade till varandra genom relationer som tillsammans bildar ett nät.
      På exakt samma sätt kan ett mänskligt nätverk beskrivas. Det har också sin struktur där människorna är enheterna som är sammanlänkade med den gemenskap de delar. I våra tider möter vi allt oftare människor som inte har denna trygga, varma och omhuldande struktur i sin vardag. Det är de ensamma. De som inte har någon att dela sorg, glädje, erfarenheter eller uppfattningar med.

Ordenstillhörighet med starka bindningar

Den som är det vi kallar "en av oss" är en del av en stor världsomfattande gemenskap. Inom Odd Fellow Orden är vi alla lika. Vårt människovärde är detsamma oavsett ålder, kön, nationlitet, språk, hudfärg eller religion. Inte ens politiska uppfattningar delar oss. Vi är ju alla av samma ursprung.
      Den som en gång har kommit in i vår gemenskap och upptäckt dess många fördelar, förblir gärna för alltid en länk i vår stora kedja. Eller med ett mer vardagligt uttryck; vårt starka nätverk. Den knytning som en gång skapades för var och en av Ordens många medlemmar binder oss samman på ett sätt som är svårt rubba.

Knutar som håller i alla väder

Man använder ofta symboliska begrepp som till exempel att "knyta band". Hos oss inom Odd Fellow Orden upplever vi att band känns en aning klent. Bilden ovan visar bättre hur vi ser på våra nätverk; den visar en robust tross. Det syns att den har utsatts för olika former av påverkan, men den håller. Nästan för alltid. Bilden visar att trossknuten är oberoende av ålder och tid. Precis så är det inom våra nätverk. Här är ålder ingenting som hindrar. Hos oss trivs unga med gamla och gamla med unga. Vi delar med oss av våra livserfarenheter och det gör oss till både bättre och starkare medmänniskor. Individer som får bättre förutsättningar att leva livet.