Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Den kvinnliga ordensgrenen
Rebeckagrenen

Rebecka är namnet på den kvinnliga grenen av Odd Fellow Orden. Kvinnor och män arbetar var för sig i två likställda Ordensgrenar, men från och med sommaren 2012 har Orden en gemensam ledning som består av medlemmar från både den manliga och den kvinnliga grenen. Vår Ordens budord och levnadsregler är den gemensamma ledstjärnan för de bägge grenarna. Lagar och föreskrifter är också lika och administration och ekonomi sköts på samma sätt.

Den centrala överbyggnaden över rebeckalogerna kallades fram till våren 2012 Rebeckarådet. Det bestod tidigare av en delegat från varje institution och rådet sammanträdde vart fjärde år. Då valdes en styrelse som verkställde besluten mellan rådsmötena. Styrelsen leddes då av en syster som titulerades Rådspresident.

Historiskt

Rebeckagrenen inom Odd Fellow Orden startade 1851 i USA. Från början var det enbart släktingar till Ordensbröder som fick bli invigda i Rebecka och ämbetsmännen i logerna var män. Utvecklingen gick dock snabbt och ett par decennier senare på 1870-talet fanns rebeckaloger i den form vi känner i dag med enbart kvinnor som ämbetsmän.

När Odd Fellow Ordens brödragren spreds till Europa 1870 kom också Rebeckagrenen ett år senare, 1871. I Norden bildades den första rebeckalogen i Danmark 1881 och i Norge 1909. I Sverige bildades den första rebeckalogen, nr 1 Margareta i Malmö, 1967.

I dag finns det 115 rebeckaloger i Sverige, från Kiruna och Kalix i norr till Trelleborg i söder.

Beslutad ny och jämställd gemenskap

Vid storlogemötena år 2004 och 2008 behandlades en av de stora frågorna sedan den svenska jurisdiktionen tillkom år 1884. Hur blir de respektive grenarna för bröder och systrar full likställda?

Vid storlogemötet i juni 2012 togs det historiska beslutet att skapa en ny, helt gemensam ordensledning.
Den är sedan dess i drift och den nya ledningen fungerar utmärkt.