Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Odd Fellow Orden i Sverige
Störst i Sverige. Störst i världen.

Odd Fellow Orden kom till Sverige via Danmark. Efter att intresserade malmöbor en tid hade korresponderat med ledande företrädare för den danska ordensgrenen, reste den 8 juni 1884 ett par danska bröder över till Malmö för att där muntligen informera om Orden och dess verksamheter. Den 29 oktober samma år stiftades den första logen på svensk mark: Nr 1 Scania.

Sedan starten i Baltimore 1819 har vår gren av Odd Fellow Orden spritt sig till flera länder och nu hade turen kommit till Sverige. De svenska förhållandena visade sig vara gynnsamma och verksamheten var framgångsrik.

Den svenska storlogen blir till

Den 8 juli 1895 samlades man på Grand Hotell i Stockholm för att under högtidliga former instituera den svenska storlogen. I kraft av ett fribrev, utfärdat av Suveräna Storlogen, hade den svenska ordensgrenen blivit en egen jurisdiktion inom Independent Order of Odd Fellows, I.O.O.F. Två år senare beslöts att den fullständiga benämningen på den svenska storlogen skulle vara Svenska Storlogen av den Oberoende Odd Fellow Orden.

Expansionsbehovet ökar

Efterhand spred sig Orden norrut. Antalet loger växte, vanligen i städer längs kusterna eftersom den tidens resor var lättast att genomföra sjöledes. Sveriges andra loge, Nr 2 Veritas instituerades i Trelleborg 4 november 1887. Den tredje logen, Nr 3 Amicitia, instituerades i Malmö 1 augusti 1888 för att täcka det expansionsbehov som sjuttio års verksamhet skapat.
     Sveriges fjärde loge kom till i Stockholm, men först 1892 – alltså åtta år efter att Orden passerat in över svensk gräns – och det blev den sjunde logen som 1894 kom till inne i landet, Nr 7 Vestmannia. Först 1895 fick Göteborg, trots sitt kustläge, den första logen; Nr 9 Gustaf II Adolf. Den första logen längre norrut, Nr 11 Frans Michael Franzén skapades i Sundsvall 1896.
     Sedan dess har utvecklingen gått snabbt, inte bara i form av nya loger för män. I dag har Sverige 173 loger för manliga medlemmar, det vi kallar brödraloger.

Den kvinnliga grenen

Rebeckagrenen, den kvinnliga delen inom Odd Fellow Orden, startade 1851 i USA. I Norden bildades den första rebeckalogen i Danmark 1881 och i Norge 1909. Till Sverige kom den första rebeckalogen först 1967. Den bildades i Malmö och fick namnet Nr 1 Margareta. Inom ett par år tillkom rebeckaloger i Stockholm, Göteborg, Umeå, Eskilstuna och Linköping. Ordens kvinnliga gren växte faktiskt snabbare än den manliga. Naturligtvis berodde det på skillnaden i kommunikationsmöjligheter, men även på kvinnans nya roll i det moderna samhället. I dag finns det 116 svenska rebeckaloger som är spridda över hela landet – och fortfarande institueras nya.