Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Ny bok om Odd Fellow-huset
Från palats till ordenshus

Odd Fellow-huset i Stockholm har en spännande historia som sträcker sig ända från 1600-talet och till våra dagar. Byggnaden har ägts av flera adliga släkter som Banér, Bielke och Piper och har förvandlats från ett stenhus i två plan till dagens ordenshus.

På 1600-talet var Kungsträdgården, eller Norre Förstaden som området då kallades, ingen attraktiv plats för stans finare familjer. Här bodde sjömän och hantverkare och de som bodde på Stadsholmen, dvs Gamla Stan, såg Norre Förstaden som en förort som låg långt borta. Men tomterna på Stadsholmen började ta slut och staden måste växa. För att göra Norre Förstaden mer attraktiv lät förmyndarregeringen bygga ett lustslott vid Trädgårdsgatan åt drottning Kristina och kunde på så sätt erbjuda tomtmark till hemvändande fältherrar och generaler. Knepet lyckades. Området blev populärt och först att bebygga tomten Västra Trädgårdsgatan 11 A var Svante Banér. Det blev en tvåvånings byggnad uppförd i sten, något som var ovanligt för den tiden, där trä var det material som användes mest.

Odd Fellows fastighetsbolag Tre Länkar köpte huset på Västra Trädgårdsgatan 1922 för svindlande 765 000 kronor. Säljare var grosshandlaren och tobaksfabrikören Walter Bäckström, medlem i loge nr 6 Holmia. Huset byggdes om efter ritningar av arkitekterna Knut Nordenskiöld och Gustaf Adolf Falk. Gathuset byggdes på, gårdshusen revs och tomten schaktades ner i Brunkebergsåsens sandlager. En ny gårdsbyggnad uppfördes och byggdes ihop med det befintliga gathuset.

För en del år sedan gav Odd Fellow-husets vd och fastighetschef, Gunnar Laninge, loge nr 100 Wilhelm Laurentz, ut en bok om ordenshusets historia. Boken har nu redigerats och omarbetats och omfattar 91 rikt illustrerade sidor. Layouten är gjord av Laila Reppen. Boken är inte bara en djupdykning i husets historia. Den är även en intressant skildring av Stockholms första gatureglering, hur staden blev en storstad av europeiska mått och hur kvarteren runt Odd Fellow-huset utvecklades från 1600-talet och fram till det ordenshus vi har idag.

Boken heter Historien om Stockholms Odd Fellow-hus Västra Trädgårdsgatan 11 A. Den kostar 100 kronor inklusive moms och kan köpas i Stockholms Odd Fellow-hus. Vill man ha den skickad tillkommer fraktkostnaden. Beställning görs enklast per mail gunnar.laninge@telia.com

Ny bok om Stockholms Odd Fellow-hus, skriven av Gunnar Laninge.