Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Den svenska Storlogen
Odd Fellow Orden i Sverige leds av Svenska Storlogen I.O.O.F.

(I.O.O.F. är en förkortning av Independent Order of Odd Fellows).

SVENSKA STORLOGEN HAR SITT SÄTE i Stockholm. Ledare för både bröder och systrar är den högste ämbetsman som tituleras Storsire.

Historik

Från Ordens etablering i Sverige och fram till 17 juni 2012 hade Storsiren till sin hjälp fjorton valda respektive utnämnda bröder vilka alla benämndes Storämbetsmän samt hade egna ämbetstitlar.

REBECKAGRENEN (SYSTRARNA) leddes då internt av Rebeckarådet, vilket bestod av kvinnor som innehade i stort sett samma ämbetsuppdrag som i brödragrenen.

Men under 2000-talet började Odd Fellow Orden arbeta för att skapa en gemensam ordensledning. En ledningsorganisation som skulle ge den kvinnliga delen av den stora organisationen samma förutsättningar i sitt arbete för en bättre värld.

FRÅN OCH MED STORLOGEMÖTET i Stockholm 2012 har vår vision om jämställdhet blivit verklighet. Nu är det både kvinnor och män som tillsammans utgör Ordens svenska ledning. Ett historiskt beslut blev fattat. Detta innebär dock inte att de lokala verksamheterna i loger, läger och föreningar i Sverige är berörda, utan fortsättningsvis - helt enligt medlemmarnas önskemål - bedrivs i genusseparerade brödra- respektive systragrenar.

Idag

MANDATTIDEN FÖR DE NU VALDA, utnämnda och formellt/rituellt installerade storämbetsmännen kallas inom Orden för Storlogeperiod och omfattar fyra år. För den innevarande storlogeperioden leds Odd Fellow Orden i Sverige av de valda respektive utnämnda Storämbetsmän som du hittar via länkarna i sidomenyn.