Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Ett anrikt träd med många grenar
Tvåhundra års tillväxt

Det ligger nära till hands att jämföra Odd Fellow Ordens "växtprocess" med de gamla ekträden. De växte ytterligt långsamt, men tack vare det bjöd de på det absolut starkaste träslaget. På samma sätt har vår Orden vuxit och formats till sin höga kvalitet.
Sakta, men säkert.

Högsta ledningen i USA

Sedan starten i Baltimore 1819 har vår gren av Odd Fellow Orden spritt sig till flera länder som har bildat egna så kallade jurisdiktioner - vanligen kopplade till respektive nationer. Ordens totala ledning, The Sovereign Grand Lodge Independent Order of Odd Fellows, finns dock fortfarande i USA och är lokaliserad till Winston-Salem, North Carolina.
      Därifrån leds verksamheten inom åtta jurisdiktioner i världen; i USA, Canada, Australien, Europa, Cuba, Nya Zeeland, Österrike och Chile. Odd Fellow Orden finns idag i USA, Kanada, Mexico, Cuba, Puerto Rico, Chile, Venezuela, Uruguay, Australien, Nya Zeeland, Schweiz, Tyskland, Österrike, Nederländerna, Belgien, Italien, Spanien, Polen, Estland, Tjeckien, Finland, Island, Norge, Danmark och Sverige.
     Antalet medlemmar i hela världen är cirka 256 000.

Storlogen i Europa

I Europa organiseras och leds verksamheten sedan hösten 2006 av en europeisk storloge; Grand Lodge of Europe (GLE). Där ingår jurisdiktionerna Danmark, Finland, Island, Nederländerna/Belgien, Norge, Polen, Schweiz, Sverige och Tyskland. Mellan storlogemötena styrs GLE av ”The board od Grand Sires, det vill säga storsirerna i medlemsjurisdiktionerna.
      Den europeiska verksamheten utgör en mycket stor del av den globala Odd Fellow Orden.

Odd Fellow Orden i Norden

Norden är en mycket stor del av Ordens total och den svenska jurisdiktionen är, uttryckt i procent av antalet invånare, störst i världen; drygt 32 000 män och kvinnor som tillsammans utgör ungefär 15 % av det globala antalet ordensmedlemmar.
     I Sverige har Odd Fellow Orden verksamhet i loger och läger som är spridda över hela landet; 194 för män samt 137 för kvinnor.
 

Organisationen ser ut som den schematiska bilden visar: