Holmia
Information

Odd Fellow Logen Nr 6 Holmia är en av 21 institutioner som har sin hemvist i Logehuset vid Västra Trädgårdsgatan 11 A. Det finns 15 brödraloger, 3 systraloger (Rebeckor) samt 4 s.k. Läger, sammanslutningar av flera av distriktets loger.

Möten

Logen Nr 6 Holmia har möten andra och fjärde tisdagen under september till maj. Under sommarmånadern träffas vi andra tisdagen i juni och fjärde tisdagen i augusti. Mötena startar i regel kl. 19:00. Under sommarmötena startar vi 17:30. Ett sammanträde pågår i cirka en timme, förutom kvällar med gradgivning. Dessa möten kan ta cirka två timmar. Efter sammanträdet träffas logemedlemmarna i klubben, för en gemensam måltid under gemytliga former.

I samband med vissa logesammanträden kan det förekomma kortare föredrag om logerelaterade frågor, för att ge nya bröder ökad kunskap om Odd Fellow. Efter varje gradgivning har vi även ett instruktionsföredrag, som syftar till att ge en förklaring och fördjupning av gradgivningen.
I klubben kan också förekomma föredrag eller uppträdanden av olika slag. Ofta kan man hitta dessa föredragshållare/underhållare i den egna brödrakretsen, men ibland tar vi in personer utifrån.
Vad gör vi då för våra damer? Vi arrangerar bl.a. en Vårbal. I december har vi en Julloge med damer. I samband med sommarens expeditionsmöten brukar vi göra någon utflykt. Till dessa tillställningar kan vi även inbjuda våra vänner, i mån av plats.

Avgifter

Som i alla föreningar har även vi en årsavgift. Årsavgifterna kan varierar något mellan logerna, men ligger i regel mellan 600 och 1.200 kr. Vår loge har för närvarande en av stockholmlogernas lägsta avgifter på 780 kr. Förutom årsavgiften betalas även en gradavgift om 300 kr/grad. Det finns fyra grader i logen, men dessa 1200 kr som det blir totalt, är fördelade på ett par år.

Vid Invigningen, samt logens sista grad använder vi högtidsdräkt, vilket innebär frack eller motsvarande. Att hyra en frack kostar en del och om frack skall användas fler än tre gånger är det lönsamt att köpa en egen. Om du inte redan har en frack med tillbehör blir inköp av detta då en engångskostnad på drygt 3.000 kr. Varje logekväll avslutas, som nämnts ovan, med en gemensam måltid. Stockholmslogerna har en egen restauratör i Ordenshuset. Då var och en själv betalar sin måltid, brukar det kosta mellan 100-200 kr beroende på vad och hur mycket man vill dricka till maten.

Hur blir du medlem i logen Nr 6 Holmia?

Vanligtvis blir man rekommenderad av någon som redan är logebroder. De intresserade inbjuds till en vänafton, där de får mer information om vad Odd Fellow är och vad det innebär att vara en Odd Fellow-broder. Det ges även många tillfällen till frågor om allt dom undrar över. Odd Fellow är nämligen ingen hemlig Orden, utan en sluten. Med det menar vi att det enda som är hemligt är vad som sker under våra gradgivningar.

Är du inte bekant med någon medlem, men känner att detta kanske är något för DIG, kontakta då övermästaren (ordföranden) eller undermästaren (vice ordföranden). Namn, adress, email och telefon hittar du om du klickar på KONTAKT.' Minimiålder för medlemskap är 18 år. Vi hoppas att detta verkar lockande för dig som ännu inte är en ordensbroder. För som medlem i Odd Fellow är du en del av en fast sammansvetsad kedja, där du ger av din kunskap, din erfarenhet och din människokärlek, och du kan vara förvissad om att få minst lika mycket tillbaka.

 

Varmt välkommen att kontakta oss!