Holmia
Historik

Odd Fellow-logen nr 6 Holmia bildades i mars 1894 och firade sitt 125-års jubileum 2019. Ganska snart efter bildandet blev logen Europas största med som mest 511 bröder. Detta ledde till att ett flertal dotterloger har bildats under årens lopp. Idag har logen ca 160 bröder.

1890-TALET – LOGEN NR 6 HOLMIA BILDAS

Det var fem bröder som tillsammans med 18 nyinvigda startade upp logen nr 6 Holmia. Det skedde i den södra flygeln i det vackra huset på Vasagatan 22 den 27 mars år 1894, mitt emot Centralstationen. Det första steget togs redan i februari samma år, då klubben Holmia bildades utifrån det latinska namnet för Stockholm.

1900-TALET – ÄNTLIGEN ETT EGET HUS

Det nya seklet inleds med att Odd Fellow-bröderna får ett nytt eget hus i Stockholm, år 1900, på Klara Västra Kyrkogata 17. Logen nr 6 Holmia inbjuder till femtonårsfest den 27 mars år 1909. I Ordenssalen samlas ett hundratal medlemmar från logen och dess systerloger. Högtidstal hålls av ÖM Hugo Palmquist. Man är redan Europas största loge med 292 medlemmar.

1910-TALET – GROSSHANDLARNAS TID

De första decennierna kom att präglas av alla dessa grosshandlare. Bröderna Walter Bäckström och Wilhelm Malmgren var grosshandlare och det fanns många fler. Samtidigt ansågs logen inte minst vara målarnas och färghandlarnas loge. I Bäckströmska salongen i Odd Fellow-huset hänger porträttet på Walter Bäckström.

1920-TALET – NYTT ODD FELLOW-HUS

År 1920 nådde logen nr 6 Holmia sitt högsta medlemsantal med 511 bröder. Det ledde till att ytterligare dotterloger bildades under 1920-talet. Holmia-brodern Walter Bäckström sålde sin stora fastighet på Trädgårdsgatan 11A, nära Jakobs kyrka, till Odd Fellow. En högtidlig invigning ägde rum år 1926 med Ordens högste beskyddare Konung Gustaf V.

1930-TALET – SÅNGARE OCH SKÅDESPELARE

Holmias Sångkör (HSK) bildades i mars år 1934 på initiativ av broder Erik Lundgren. Den växer snabbt och blir mycket uppskattad. År 1938 har HSK hela 335 medlemmar. En av HSK:s medlemmar var oboisten och tenoren John Berg vars dotter Anna-Lisa gifte sig med den store tenoren Jussi Björling. En annan var skådespelaren och kocken Erik Bullen Berglund.

1940-TALET – EN FEMTIOÅRING UNDER KRIGET

Mitt under kriget, år 1941, inbjuder Holmia med ÖM Albert Ando i spetsen, över 400 bröder i Stockholm till en särskild sammankomst för att få, inte minst till Stockholm, nyinflyttade bröder att knyta sig till logen Holmia. Ett hundratal bröder kom, vilket sågs som en framgång. Några år senare, år 1944, firas 50-års jubileum.

1950-TALET – EN NY TID VÄXER FRAM

Logens tidning HolmiaBlader initieras år 1951 av ÖM Erik Lundgren. Ett flertal musiker i Radioorkestern, med Egon Kjerrman i spetsen, tillhörde på 1950-talet Holmia. Det innebar många högklassiga musikaftnar till brödernas glädje.

1960-TALET – FRAMTIDSTRO MEN ÄNDÅ NEDGÅNG

Det sker stora förändringar i samhället på 1960-talet. Stockholm blir större med nya förorter och ett City som kraftigt omdanas. Livet på Västra Trädgårdsgatan går dock vidare men närvarofrekvensen på logemöten och klubbträffar minskar.

1970-TALET – ODD FELLOW STÅR STABILT I OMVÄRDERINGENS TID

Holmia-Logens Damklubb firade sitt 50-årsjubileum i april 1976 på Skansen. Under de 50 åren har Holmia fått motta stora gåvor till sin hjälpverksamhet från damklubben. Inte minst tack vare intäkter från de många basarer som anordnats.

1980-TALET – EUROPA PÅ VÄG MOT ENHET

Efter mordet på Sveriges statsminister Olof Palme februari år 1986 utsågs broder Karl Gerhard Svensson till förundersökningsledare. Han blev därmed den förste i raden av "Palme-åklagare". För Holmias bröder förblev dock K G Svensson framför allt känd som musiker i klubben. Men decenniet slutar i fred och optimism då Berlinmuren faller år 1989.

1990-TALET – 100-ÅRINGAR JUBILERAR

År 1994 firar logen nr 6 Holmia 100 år med pompa och ståt under fest-generalen broder Tage Drejmarks ledning. Året efter firar Storlogen 100 år med stort firande i Stockholms stadshus.

2000-TALET – ODD FELLOW STÅR STABILT I OMVÄRDERINGENS TID

Den 11 september år 2001 höll bröderna i logen nr 6 Holmia logemöte bara timmar efter ett av de värsta terrordåd vi någonsin upplevt inträffat. Två plan flög i direktsändning inför världens ögon rakt in i World Trade Center. Detta kom att prägla sinnesstämningen på kvällens logemöte.

2010-TALET – EN PIGG 125-ÅRING

På 2010-talet ökade logens medlemsantal som en följd av medvetna insatser. Holmia-dagen infördes, bussresor till närliggande loger anordnades, studiebesök och utflykter, samarbete med logen nr 34 Peter Ålänning är några exempel på aktiviteter. I mars 2019 firade logen sina 125 år med en stor jubileumsbankett.

HOLMIAS DOTTERLOGER

Ursprungligen tillkom logen nr 6 Holmia genom att de fem grundarna lämnade logen nr 4 John Ericsson för att bilda logen nr 6 Holmia år 1894. Därefter har inte mindre än elva dotterloger sitt ursprung i logen nr 6 Holmia.

1896 Logen nr 11 Frans Michael Franzén, Sundsvall
1897 Logen nr 13 Gustaf Wasa, Stockholm
1910 Logen nr 44 Sörmland, Nyköping
1917 Logen nr 65 Stockholm
1920 Logen nr 75 Roslagen, Norrtälje
1923 Logen nr 95 Taelghia, Södertälje
1926 Logen nr 100 Wilhelm Laurentz, Stockholm
1935 Logen nr 106 Tre Kronor, Stockholm
1948 Logen nr 116 Birka, Stockholm
1950 Logen nr 121 Folke Bernadotte, Stockholm
1963 Logen nr 141 Dag Hammarskjöld, Stockholm

HOLMIAS ÖVERMÄSTARE UNDER 2000-TALET