Holmia
Ordenshuset

Stockholmslogernas verksamhet var till år 1900 förlagda till gamla Hotell Continentals lokaler, Vasagatan 22. Därefter flyttade man till egna lokaler på Klara Västra Kyrkogata 17, där man bedrev verksamhet fram till år 1926. Detta hus är numera rivet och ett nytt hus finns på den gamla platsen, där numera Försäkringskassan är inrymd.

Det visade sig snart att även de nya egna lokalerna blev för trånga, varför fastigheten på Västra Trädgårdsgatan 11 införskaffades år 1923. Fastigheten köptes av släkten Bäckström och blev efter en omfattande om- och tillbyggnad färdig för invigning den 21 oktober 1926. Fastigheten betingade då ett värde av 765.000 kronor.

Invigningen skedde i närvaro av H.M. Konungen, Gustaf V. Stockholmslogerna har sedan dess verkat i dessa lokaler.

Husets historia började redan 1597 då tysken Johan Danitz köpte tomten nr 17 i kvarteret Jakob Större. Det första stenhuset på tomten byggdes 1634 genom Johan Banérs försorg. Huset blev då känt under namnet "det Banérska huset". Övriga ägare till huset har varit släkterna Piper, Bielke och Brahe. Johan Bäckström köpte sedan huset av Magnus Brahe år 1899. Vid Johan Bäckströms död 1902 ärvde sönerna fastigheten och som ett minne från denna tid i husets historia finns den "Bäckströmska salongen" på 2 tr. Den stora kristallkronan liksom målningan av Walter Bäckström är också ett minne från den Bäckströmska tiden.

I fastigheten finns även den Svenska Storlogens kansli, några externa hyresgäster samt Fastighets AB Tre Länkar, som administrerar fastigheten. Aktierna i Fastighets AB Tre Länkar ägs av loger och läger som har sin verksamhet i huset. Ordförande i Fastighetsbolagets styrelse var under åren 1986-1996 Holmiabrodern ExÖM Tage Drejmark.