Holmia
Brödraloge 6

Fakta

Distrikt

23

Instituerad

1894-03-27

Installering

Udda år

Mötesdagar

2:a och 4:e tisdagen varje månad

Säte

Stockholm

Län

Stockholms län

Besöksadress

Adress

Västra Trädgårdsgatan 11 A

Ort

Stockholm

Postadress

Adress

Västra Trädgårdsgatan 11 A

Postadress

111 53 STOCKHOLM

Kontaktinformation

TelefonInstitution

08-524 633 62

TelefonKontakt

 

 

 

Bankgiro

Plusgiro

31 91-4