Göinge
Information

Brödralogen 126

Anmälan till logeaftnar

Måltidsanmälan

Medlemsavgift 2022

I vår Loge är månadsavgiften 100:-  (Avgiften kan betalas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis, dvs 1200:- /år). Utöver månadsavgiften betalas inför varje logegrad en gradavgift om 300:-/grad.

Avgiften betalas till bankgiro 5596-2559. Glöm inte att ange ditt namn i fältet Meddelande mottagarkonto!

Om du vill ha en periodisk (stående) överföring månadsvis så ska du betala till Sparbanken Skåne, clearingnr 8313-9, kontonr 974 728 459-5.

Är du även Patriark i BL-20 Sju stjärnor, så betalar du samtidigt in årsavgiften 250:- på lägrets konto 5872-6183. Glöm inte att ange ditt namn och loge i fältet Meddelande mottagarkonto!

Brödragåvan (B-126 begravningskassa), utdebiteras löpande vid behov av Brödragåvans ordf. Sune Malm.

 

Göingebladet

Göingebladet 3 2022

Göingebladet 2 2022

Göingebladet 1 2022

Göingebladet 2021, oktober - november

Göingebladet 2021, juli - september

Göingebladet 2021, april - juni

Göingebladet 2021, feb - mars

Göingebladet 2021, jan

Göingebladet 2020, okt

Göingebladet 2020, aug - Extra

Göingebladet  2020, juni

Göingebladet 2020, maj - Extra

Göingebladet 2020, april

Göingebladet 2020, jan

Göingebladet 2019 okt

Göingebladet_2019 juli

Göingebladet 2019 apr

Göingebladet 2019 jan

Göingebladet 2018 dec

Göingebladet 2018 aug

Göingebladet 2018 apr

Göingebladet 2018 jan
Göingebladet 2017 oktober
Göingebladet 2017 juli
Göingebladet 2017 april
Göingebladet 2017 jan del 1
Göingebladet 2017 jan del 2
Göingebladet 2016 sept
Göingebladet 2016 april
Göingebladet 2015 nr 3
Göingebladet 2015 nr 2
Göingebladet 2015 nr 1
Göingebladet 2014 nr 3 okt-dec
Göingebladet 2014 nr 3 okt-dec bilaga
Göingebladet 2014 nr 2
Göingebladet 2014 nr 1

I Göingebladet hittar du bl.a. Bröders adressändringar, nya mailadresser och mobilnummer.