Göinge
Ordenshuset

Göingehuset

Karta finns här.

Logen nr 126 Göinge instituerades den 25 oktober 1952. Platsen var festsalen på Stadshotellet i Hässleholm och ceremonien leddes av Storsiren Ernst Höjer. Dagen efter invigdes festsalen som Ordenssal.

Detta var en provisorisk lösning. Arbetet med att iordningställa och återställa salen vid sammanträdena var betungande. Redan vid logens sammanträde den 28 november kom frågan om egen lokal upp till diskussion. Under ett antal logesammanträden behandlades lokalfrågan. Oftast blev resultatet bordläggning eller direkt avslut, i flera fall beroende på ekonomiska bedömningar. 1958 träffades avtal med Siriuslogen XIII Canopus om hyra av deras ordenssal som fanns i Hantverksföreningens hus på Järnvägsgatan. Ordenssalen invigdes i december av Storsiren Ivar Dahlgren. Brödramåltiderna serverades i Hantverksrestaurangen och kaffet dracks i Hantverksföreningens klubbrum.

Problem med måltiderna och behovet av bättre utrymmen för ceremonigruppens omklädning gjorde att frågan om egna lokaler på nytt aktualiserades. I november 1982 presenterade broder Ingemar Appelberg en plan för ett Ordenshus i Hässleholm. I början av 1983 tillsattes en arbetsgrupp som fick i uppdrag att arbeta vidare med frågan. Tillsammans med Rebeckalogen nr 11 Ingrid, Siriuslogen XIII Canopus och Frimurarnas brödraförening bildades ett fastighetsbolag.

Köpte nytt

Av Hässleholms kommun inköptes ett stort tegelhus i kvarteret Paradiset. Adressen var Östergatan 38. I samma kvarter fanns ytterligare ett likadant hus. Båda husen hade tidigare ägts av SJ och var under 40- 50-talen bostäder för SJ-personal. I folkmun  kallades husen för ”Gubbasämjan” och ”Kärringträtan”. Lämpligt nog var det ”Gubbasämjan” som blev det nya Ordenshuset. Ett omfattande ombyggnadsarbete var nödvändigt. I huset fanns ett flertal små en- och tvårumslägenheter och takhöjden i källaren var inte tillräcklig för samkvämslokal, garderob, toalett mm som behövdes.

Byggföretaget NCC anlitades för att utföra de tyngsta arbetena med rivning av tegelväggar och nödvändiga avväxlingar med tunga järnbalkar. Därefter delades arbetet upp mellan de olika logerna. Nr 11 Ingrid och nr 126 Göinge fick ansvar för entré, matsal, kök och källardel samt inrednings- och utsmyckningsdetaljer. En stor ideell insats gjordes av både systrar och bröder.

Ombyggnadsarbetena kostade ca 700 000 kronor. För att hålla nere skuldbördan såldes dels andelsbevis om 250, 500 eller 1000 kronor och dels reklamplatser där företag för all framtid fick en mässingsskylt placerad i entrén för 3000 kronor. Inte mindre än 450 000 kronor tillfördes ombyggnaden på detta sätt.

Ordenshuset fick namnet Göingehuset. I huset finns ändamålsenliga lokaler, en stilfull ordenssal, en vacker matsal och en trevlig klubblokal med nödvändiga biutrymmen.

Invigning

Med en högtidlig ceremoni och efterföljande festmåltid invigdes Ordenssalen av Storsiren Dag Wallén den 1 december 1984.