Ansgarius
Information

Odd Fellow-logen nr 101 Ansgarius i Växjö sammanträder normalt 1:a och 3:e helgfria torsdagen i månaden kl.19.00. För detaljinformation se under MÖTESKALENDER. Anmälan om deltagande i brödramåltid erfordras. Senast tisdag 12:00.

Besöksadress / Kungsgatan 13
Postadress 352 31 VÄXJÖ

Logens postgiro 8 00 81 - 3

Klädsel
Mörk kostym med grå slips om inget annat anges i årsprogrammet.

Hur blir du medlem i logen 101 Ansgarius?
Vanligtvis inbjuds de intresserade till en informations- och frågestund, en s.k. vänafton. Är du inte bekant med någon medlem kontakta då övermästaren (ordföranden) eller undermästaren (vice ordföranden).
Namn och kontaktuppgifter finner du under KONTAKT.
Minimiålder för medlemskap är 18 år.

Medlemsavgiften är för närvarande 90 kr/månad. Som normalt betalas årsvis.
 

Vänloger

Danmark: Nr 62 Baldur, Aabenraa

Finland: Nr 32 Pyhä Lauri, Lojo

LOGER I SVERIGE

http://goo.gl/maps/blNLN