Tælghia
Ordenshuset

B 95 Tælghia har sina sammanträden i "Ordenshuset" på Ängsgatan 7 i Södertälje. I ordenshuset finns ett stort antal andra ordenssällskap (motsvarande) bl a - Odd Fellows Damklubb i Södertälje - Odd Fellows Seniorklubb Södertälje - Rebeckalogen nr 28 Ragnhild - Brödralogen nr 164 Jakob Borgmästare - Rebeckalogen nr 28 Ragnhilds Seniorklubb - Sancta Ragnhilds Gille - Bifrostorden Loge 13 Torkild

Historik
Lördagen den 19 oktober 1963 hölls den högtidliga invigningen av B 95 Tælghias nya fina lokaler. En mycket representativ grupp från centrala Odd Fellow med Storsiren Ivar Dahlgren i spetsen var nerrest till Södertälje för att bevista den högtidliga invigningen av lokalerna.
Redan den 9 maj 1963 kunde B 95 Tælghia flytta in i de stora och ändamålsenliga lokalerna i eget hus på Ängsgatan 7. Köpeskillingen från försäljningen av Malinsbo gav fastighetsföreningen Malinsbo möjlighet att köpa tomten nr 5, Novilla, i kvarteret Tordyveln. Där lät föreningen uppföra ett stort bostadshus med logelokaler. Det första mötet i de nya lokalerna hölls i foajén då övriga lokaliteter ännu ej var färdiga. Efter sammanträdet fick de närvarande bröderna bese lokalerna och även hjälpa till med att packa upp glas, porslin och annat.
Protokollet från den 19 oktober 1963 är en intressant läsning där man får en god bild av Odd Fellow-ordens verksamhet när den är som bäst. Protokollet berättar bland annat om att en av de två kvarvarande stiftarna, broder Elis Forster, var där och han gratulerade till de fina lokalerna och önskade logen lycka även i framtiden. Han nämnde i sitt tal att detta var den fjärde gången han var med och invigde en ny lokal. Broder Sven Nilsson hade komponerat en ny Odd Fellowpsalm och den framfördes med nedtonad belysning i salen. Broder Sven Persson läste med fin känsla och övertygelse dikten "Vägen " ur ExÖvermästaren broder Folke Sandbäcks kantat till logens 10-årsjubileum.
Lokalorganet Stockholms Läns & Södertälje Tidning uppmärksammade denna händelse och beskrev rätt utförligt byggnaden som förutom logelokalerna bestod av arton lägenheter. Med all rätt uppmärksammades Övermästaren Sven Tibblin, men även några av de många som medverkat till denna anslående invigning fick komma med i reportaget.
Fördelen med att bygga nytt är att man kan få det nästan precis som man önskar. Det var mycket planering bakom tillkomsten av de nya logelokalerna. Arkitekten Erik Stark hade haft många önskemål att ta ställning till men lyckats att få en rymlig, värdig och ändå trivsam sal. Arbetet skedde i nära samarbete med B 95 Tælghias verkställande utskott. Det indirekt belysta valvet i den stora logesalen ger en rymd och fin akustik. På rampen vid valvanfangerna finns Odd Fellows fyra fina föresatser skrivna i lättlästa versaler: "Vi befaller Eder att besöka de sjuka, hjälpa de nödställda, begrava de döda och uppfostra de föräldralösa".
De nya lokalerna var väl tilltagna och väl lämpade för ändamålet. Tempelriddarna som varit en trogen hyresgäst hos Fastighetsföreningen Malinsbo sedan 1940-talet, följde med i flytten. Andra ordenssällskap hade dock lokalbekymmer och 1974 upplät logen sina utrymmen för Sancta Ragnhilds Gille som efter stora besvärligheter äntligen kunde finna stadga i sin verksamhet.
På senare tid har R 28 Ragnhild och B 164 Jakob Borgmästare instituerats och blivit hyresgäster. Även andra ordenssällskap som Bifrostlogen Nr 13 Torkild och Frimurarebrödraföreningen S:t Ansgar har tillkommit. Alla dessa jämte de nära anslutna: Odd Fellows Seniorklubb, Odd Fellows Damklubb och R 28 Ragnhilds Seniorklubb gör att lokalerna på Ängsgatan 7 verkligen gör skäl för namnet Ordenshuset. Lägger man därtill en inte oväsentlig uthyrningsverksamhet så inser var och en att lokalerna är mycket väl utnyttjade.