Tælghia
Möteskalender
 • 13

  Feb

  Allmän loge, DNs årsberättelse

  Mörk kostym – 19:00

 • 27

  Feb

  Reception Grad 2, Revisionsrapport, Fastställande av resultat balansräkning, Styrelsens ansvarsfrihet

  Mörk kostym – 19:00

 • 12

  Mar

  Allmän loge, Vänafton, Anförande om Ordens värdegrund

  Mörk kostym – 19:00

 • 18

  Mar

  Besök hos logen nr B44 Sörmland

  19:00

 • 26

  Mar

  Allmän loge. Underhållning TMU

  Mörk kostym – 19:00

 • 9

  Apr

  Allmän loge, Ballotering Invigningsgrad och Grad 1

  Mörk kostym – 19:00

 • 20

  Apr

  Besök hos logen nr 164 Jakob Borgmästare

  18:45

 • 23

  Apr

  Reception Invigningsgraden, Högtidlighållande av Ordens Högtidsdag

  Mörk kostym – 19:00

 • 14

  Maj

  Allmän loge, OBS starttid 18:00

  Mörk kostym – 18:00

 • 28

  Maj

  Reception Grad 1

  Mörk kostym – 19:00

 • 11

  Jun

  Sommarsammanträde, Uyflykt med resp. OBS tiden

  17:00